Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: PR

Ze houden ‘t nog even spannend

  Column

Hoewel van diverse kanten aan mij gevraagd wordt hoe het nieuwe college er uit zal gaan zien, moet ik daarop het antwoord schuldig blijven. Ik ben slechts op de hoogte van diverse geruchten en suggesties die er in de wandelgangen kunnen worden waargenomen. Kennelijk kost het veel moeite om de diverse verkiezingsprogramma’s samen te smelten tot een coalitieovereenkomst. Hoewel de lokale politiek bol staat met populaire kreten zoals openheid, transparantie, toegankelijkheid en wat al niet, blijkt steeds weer dat dit slechts kreten zijn. Zoals ook de eerder omarmde dualisering in de dagelijkse praktijk nauwelijks toepasbaar is gebleken. Nieuwe vormen zoals raadsprogramma’s bleken populair als lokkertje tijdens de verkiezingen maar bieden kennelijk geen soelaas. We lijken opnieuw af te stevenen op een gebruikelijk afspiegelingscollege. In Noordwijk zitten we, na een eerste informatiefase door burgemeester Mans van Castricum, al enige tijd in de formatiefase. Daarbij heeft de grootste partij, in ons geval de VVD, de leiding bij het opstellen van een eerste inhoudelijke visie. In de gesprekken moeten dan kandidaat wethouders worden gepresenteerd die voldoen aan de eisen die je normaliter mag stellen aan een wethouderskandidaat. De vorige raadsperiode bleek dit een onderdeel dat behoorlijk was onderschat. Twee van de vier wethouders haalden de eindstreep niet omdat hun eigen partij (en niet alleen zij) het functioneren van de nieuwkomers te kort vond schieten.

Mogelijk dat men daarom nu zorgvuldiger te werk wil gaan. Overigens is het zeer opvallend dat slechts drie partijen tijdens de campagnes kandidaat-wethouders lanceerden. Alleen de VVD, Lijst Salman en de Pvd1 waren duidelijk. Het CDA hield nog een slag om de arm en van de overige partijen hoorden we daarover niets. En ook nu, in de formatiefase, willen NZL, PUUR en de nieuwgevormde Progressieve Combinatie daar publiekelijk niets over kwijt. Ik zou dit politieke onvolwassenheid willen noemen in een tijd waarin transparantie door de politiek zelf tot mode is verheven.

De informateur liet ons achter met de presentatie van een motorblok en ging zelf weer in Castricum aan de slag. Maar dit motorblok houdt het nog spannend. 

Wel zijn er geruchten dat de diverse partijen moeite zouden hebben om zich te binden aan een coalitie waarin de Pvd1 een belangrijke rol moet vervullen. Anderzijds was de Pvd1 In de campagne zeer duidelijk over hun kijk op transparante dagelijkse politiek en bijvoorbeeld over de uitvoering van gedane beloftes, zoals snel woningbouw realiseren. 

Maar zoals gezegd, blijkt van een daadkrachtige aanpak nu nog even geen sprake. Sterker: men houdt het heel spannend en de kaarten blijven nog angstig tegen de borst gedrukt. En dat belooft niet veel goeds. Nog even en dan beginnen we weer aan een politiek zomerreces en in de praktijk betekent dit helaas dat de politiek besluiteloos blijft tot na de zomer.

.

Meer berichten