Afbeelding
Foto: Archief

Enquête: De fusie onder de loep

Algemeen

De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad gaan de komende maanden uitgebreid onderzoek doen naar de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Naar aanleiding van het onderzoek volgen publicaties in de krant. Als eerste stap willen we weten hoe inwoners, ondernemers, organisaties, (oud)politici en (oud)ambtenaren terugkijken op het fusieproces en wat ze vinden van het resultaat.

Uit de krant