Afbeelding
Foto: artist impression

Beslissing tot bouwen nieuwe Schelft wordt uitgesteld

Algemeen

We zullen de tering naar de nering moeten zetten. De veranderde omstandigheden en steeds maar oplopende kosten van bouwen en energie dwingen ons om opnieuw heel zorgvuldig te handelen om toekomstige generaties niet op te zadelen met veel te hoge kosten’. 

Zestal scenario’s

Dat was de strekking van de inbreng van Alfons Morssink, fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners. Hij deed dit naar aanleiding van het dilemma waarvoor de politiek zich geplaatst zag nadat het college besloot om nog geen definitief raadsvoorstel te formuleren, maar eerst een zestal mogelijke scenario’s had voorgelegd. Vooraf werd al nadrukkelijk vastgesteld dat de bezettingsgraad en de bezoekersaantallen van sporthal en zwembad al vele jaren een bron van grote zorg zijn geweest. 

Odi en Kaninefaaten betaalden 1.000 tot 4.000 euro per jaar

Zowel het zwembad als de sporthal alsook de theaterzaal en horeca gaven getallen aan die ver achter bleven bij het landelijk gemiddelde. De sporthal bijvoorbeeld wordt minder dan vier uren per dag gebruikt. Het zwembad kende een bezoekerscijfer van nog geen drie bezoeken per jaar per inwoner. De verenigingen ODI en De Kaninefaaten betaalden voor het gebruik van eigen accommodatie respectievelijk 1.00  en 4.000 euro per jaar.

Ruim 20 miljoen euro

Eerdere beslissingen gaven aan dat de politiek bereid was een investering te doen van ruim 11 miljoen euro. Inmiddels blijkt dit ruim 20 miljoen. Voor sport en carnaval werd inmiddels de zogenaamde tijdelijke Schelft neergezet. En helaas bleven daarin ook de bezettingsuren ver onder de maat.De inmiddels gepubliceerde prognoses zijn mogelijk te optimisme. Wethouder Ter Hark toonde begrip voor uitstel: ‘Dit is een besluit met grote impact wat een goed gesprek hierover gerechtvaardigd. Scenario 6 is na het politiek debat van vorige week het scenario wat wij nu voorleggen als te nemen besluit. Met moeilijke te maken keuzes wat betreft de financiering

Financieel plan ontbreekt

Rommie van Dokkum (PvdA) merkte, ook namens D66, Puur en Groen Links op, dat het voorstel niet kon worden besproken omdat er geen solide financieel plan compleet met onderbouwing aan toegevoegd is. Ook zij noemde financiële zekerheid een voorwaarde voor verantwoorde besluitvorming. Rodenburg (NZL) en Van Tol (MetLef) vonden elkaar en oordeelden dat een gemeenteraad financiële risico’s moet durven nemen. Zij benadrukten dat men afspraken van voor de fusie, toch diende na te komen.

Morssink (PvdI) reageerde fel en oordeelde dat de te verwachten exploitatiekosten een door overigens veel Noordwijkerhouters gewenste nieuwe Schelft onverantwoord hoog zullen zijn. Volgens hem is de mening van veel Noordwijkerhouters: ‘Ja we willen een nieuwe Schelft, maar niet tegen elke prijs.’

Uitstel tot 4 juli

Uiteindelijk had een meerderheid de overtuiging dat te haastig besluiten moest worden vermeden. Het voorstel om de lasten nog eens te toetsen aan de feiten in perspectiefnota die nog voor de zomer op de agenda komt, zorgt nu voor uitstel. De wethouder Ter Hark maakte duidelijk dat vertragen ongeveer een ton per maand. Morssink: ‘Maar 22 miljoen investeren is een serieuze zaak en vereist dat we de gevolgen voor de inwoners moeten kunnen overzien.’

De commissie besloot dat deze belangrijke beslissing diende te worden uitgesteld om meer inzicht te kunnen verkrijgen over de consequenties. De wens is om in de raadsvergadering van 4 juli wel tot definitieve beslissingen te komen.

Uit de krant