Afgelopen tijd werden vluchtelingen onder meer opgevangen in noodopvanglocaties.
Afgelopen tijd werden vluchtelingen onder meer opgevangen in noodopvanglocaties. Foto: Corrie van der Laan

Regio gaat 2200 asielzoekers opvangen

Algemeen

18 samenwerkende gemeenten in de regio’s Bollenstreek, Leiden, Alphen en Gouda gaan 2200 asielzoekers opvangen voor een periode van minimaal vijf jaar. De afspraken zijn gemaakt nog voordat de spreidingswet is ingevoerd. Met de ‘spreidingswet’ wil het kabinet de opvang van asielzoekers gedwongen verdelen over de gemeenten in Nederland. De afspraken worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

De besturen van Holland Rijnland en Midden Holland krijgen de taak om de afspraken tussen gemeenten te coördineren, te stimuleren en te monitoren. Het aantal asielzoekers en de verdeling daarvan binnen regio en gemeenten, vindt plaats op basis van inwoneraantallen. 

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al langere tijd ontoereikend. Het Rijk, de gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Veiligheidsberaad sloegen afgelopen zomer de handen ineen om te komen tot een oplossing, wat resulteerde in een akkoord. De ‘spreidingswet’ is één van de instrumenten uit dit akkoord.

Uit de krant