Afbeelding
Foto: pr

Blauwe envelop valt weer in de bus: belastingaangifte IB 2022

Algemeen

Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 2022, ondanks de berichten dat deze post gaat verdwijnen en de digitale Berichten box daarvoor in de plaats komt.

Maar belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk zijn hier klaar voor en kunnen ook dit jaar weer helpen, niet alleen met de aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel met huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor gedegen kennis, die speciaal gericht is op de eenvoudige belastingaangiften.

Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een kleine kostenvergoeding (15 euro) verleend per adres. De doelgroep: in principe leden van de lokale Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot 35.000 euro (alleenstaande) of 50.000 euro (gehuwden/samenwonenden.)

De aangifte gebeurt ook dit jaar weer zoals gebruikelijk veelal digitaal via telefonisch contact, en onder voorbehoud, op een pc in De Wieken of Het Trefpunt. Bij hoge uitzondering, als het niet anders kan in overleg ook bij u thuis of bij de belastinginvuller.

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1 mei 2023. Vóór 1 maart 2023 komt er wellicht een brief van de Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de belastinginvuller nodig om de gegevens te downloaden en aangifte te doen. Zelfs wanneer er nog nooit aangifte is gedaan, kan het zinvol zijn de hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag.  Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat er moet worden betaald of eventueel terug wordt ontvangen van de al ingehouden en/of betaalde belasting en of het correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd is in 2022 en uitgekeerd wordt in 2023. Ook kan worden bekeken of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

Via de coördinator Hans van der Hoeven, 06 536 321 60, kunnen nieuwe klanten een afspraak met één van hen maken.

Uit de krant

Uit de krant