Afbeelding
Foto: Het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. | Foto: cs

Vragen over publieksbalie

Algemeen

De publieksbalie in Noordwijkerhout is sinds 1 juli weer in gebruik, maar is direct al aanleiding tot het indien van schriftelijke vragen door de fracties van CDA en NZLokaal.

Zij constateren een zeer beperkte dienstverlening tijdens eveneens beperkte openingstijden. Reden voor de fracties om een tiental vragen te stellen aan het college. Daarbij vragen zij zich af of bij zo’n beperkte openstelling wel een goed beeld kan worden verkregen van nut en noodzaak. Verder roept men op tot meer publiciteit. Vooral de beperkingen rondom het verkrijgen en ophalen van een paspoort roept vragen bij hen op. En men pleit voor een onbeperkte mogelijkheid om zonder afspraak te kunnen worden bediend. Ook pleit men voor verplaatsing van de publieksbalie naar het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. Heel wantrouwend is de vraag: ‘Wil het college überhaupt wel dat een Noordwijkerhoutse publieksbalie een reële kans maakt?’ 

Voorlopig is het nog even afwachten hoe het college gaat reageren, omdat zowel ambtelijk als in het college de vakantieperiode nog even aanhoudt.

Uit de krant