Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:

Kleine coronahulp gaat door

Vrijwilligersinitiatieven kunnen maximaal € 2.500 aanvragen om mensen in eenzaamheid en voedselnood te helpen

In maart 2020 startten de Haella Stichting en Fonds 1818 het initiatief Kleine coronahulp, waarna tientallen fondsen zich bij hen aansloten. Kleine coronahulp geeft donaties aan vrijwilligersprojecten die zich richten op eenzame mensen en mensen zonder toegang tot voedsel als gevolg van de coronacrisis. Het is hartverwarmend om te zien hoe inmiddels 400 projecten uit het hele land langs deze weg zijn ondersteund. De initiatiefnemers, allemaal vrijwilligers, houden met hun enthousiasme en inzet de samenleving leefbaar.

Een paar maanden geleden was er reden voor optimisme. Kleine coronahulp zou sluiten en opgevolgd worden door een fonds dat zich richt op armoedebestrijding in bredere zin. Maar met de nieuwe lockdown sinds afgelopen zaterdag 18 december is alles weer anders. Daarom is besloten dat Kleine coronahulp doorgaat en open blijft staan voor aanvragen.

Wie komen er in aanmerking voor een donatie? 
Kleine vrijwilligersorganisaties en groepjes buurtbewoners kunnen donaties van maximaal € 2.500 aanvragen voor initiatieven gericht op:

  • eenzaamheidsbestrijding: de initiatieven zijn iets groter dan de vrijwilligers zelf zouden kunnen betalen;
  • voedselvoorziening: de initiatieven helpen mensen die in voedselnood verkeren, maar geen recht hebben op steun door de Voedselbank;
  • kwetsbare groepen en ongedocumenteerden: de initiatieven geven ondersteuning bij directe nood; 
  • voorlichtingsactiviteiten over het virus en vaccinaties voor moeilijk bereikbare groepen.

 Alle informatie, de voorwaarden en aanvraagprocedure vind je op kleinecoronahulp.nl

Meer berichten