Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Hans Knapp: &#39;Mosterd na de maaltijd&#39;.</p>

Hans Knapp: 'Mosterd na de maaltijd'.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Samenwerking met ODWH blijft op de politieke agenda

Vorige week kreeg de commissie een presentatie van de ODWH. Wethouder Theo Alkemade volstond in zijn introductie met: ‘Het college heeft de relatie met de ODWH. Mevrouw Krul is hier om, na expliciet verzoek van de agendacommissie, aan u het verbeterplan uit te leggen’. 

Het betrof een beeldvormende bijeenkomst. De directeur van de ODWH mevrouw Krul presenteerde daarin aan de commissie Ruimte de cijfers over de eerste zes maanden van 2021. Ze melde daarbij dat er nu een ander soort presentatie is naar aanleiding van het verbeterplan dat in 2019 van start is gegaan. Eén dat vooral gericht is op ambtelijk overleg. Het proces van uitvoering bij de ODWH kent al langere tijd zo zijn problemen. Natuurlijk bleek ook hier de pandemie en de krappe arbeidsmarkt de oorzaak van extra organisatorische problemen.

Rondom bouwen ging het in het eerste half jaar relatief om veel kleine plannen. Er waren diverse voorstellen om bij te stellen in de te besteden uren door de dienst bij de diverse onderdelen zoals milieu, bouwen, duurzaamheid en bodemonderzoek. Vanuit de commissie kwamen daarop een behoorlijk aantal kritische vragen.

Hans Knapp (VVD) stelde vast dat deze rapportage feitelijk mosterd na de maaltijd betreft. Hij stelde bovendien dat na de toelichting van mevrouw Krul (ODWH) de kritische vragen aan het college zouden moeten worden gesteld. Hij wees erop dat er bovendien nog een motie is aangenomen over mogelijke een andere aanpak wat bouwactiviteiten betreft.

De wethouder wees er nogmaals op dat het deze avond ging om het verzoek van de agendacommissie over uitleg over de ODWH aan de commissie. Hij schetste nog het procesverloop zoals dit is geagendeerd. Het ligt in de bedoeling in januari te komen met reacties van het college en daarbij tevens een reactie te geven op de motie van de VVD van 29 juni 2021. Het college werd daarin opgeroepen om te verkennen wat de consequenties zouden indien bouwtaken weer in eigen beheer worden uitgevoerd. Op 22 februari zou de gemeenteraad daarover dan beslissingen kunnen nemen.

Meer berichten