Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Rommie van Dokkum (PvdA) maakte zich in de raadsvergadering grote zorgen over stagnering binnen de Jeugdzorg.&nbsp;</p>

Rommie van Dokkum (PvdA) maakte zich in de raadsvergadering grote zorgen over stagnering binnen de Jeugdzorg. 

(Foto: WS )
Politiek

Felle kritiek op gemeentelijk jeugdzorgbeleid

‘Ik weet dat de jeugdzorg onder druk staat. We erkennen dat er wachtlijsten zijn naast ongewenste cliëntenstops. We zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Ik voel de urgentie dit te doorbreken. Ik denk dat een belangrijk deel van de oplossing ligt bij structureel meer geld vanuit de landelijke overheid.’

Dit was de reactie van wethouder Dennis Salman in de gemeenteraad na kritiek op zijn beleid betreffende jeugdzorg. De jeugdzorg is al jaren een groot probleem. Wie zich in dit probleem wil inleven treft een ondoordringbaar struikgewas van ambtelijke regels en gedecentraliseerde organisaties aan. En boven dit struikgewas nog eens een woud van onafhankelijk werkende specialisten en overbelaste zorg bij de betreffende instellingen. Ouders die het beste voor hebben met hun kind zoeken inmiddels wanhopig naar paden om bij de juiste hulp in de jeugdzorg door te kunnen dringen.

Motie

Het leveren van een juiste Jeugdzorg blijft, ook binnen de gemeente Noordwijk, voorlopig voor onoplosbare problemen zorgen. Daarbij worden als knelpunten hoge werkdruk bij de zorgaanbieders, administratieve rompslomp en lasten en knellende regels als oorzaak genoemd. Daarnaast is het maken van politieke keuzes natuurlijk ook van groot belang. Deze week behandelde de gemeenteraad een initiatief van een zeer verontruste Rommie van Dokkum (PvdA). Dit naar aanleiding van een veelzeggende brief die de Noordwijkse fracties hebben ontvangen van Rijncoepel. Een organisatie in de regio Rijnland die eerstelijns zorg moet ondersteunen. Deze luidt de noodklok om de politiek wakker te schudden.

Groeiende wachtlijsten

In de brief van Rijnkoepel wordt een dramatisch beeld geschetst over de grote problemen in de jeugdzorg. Over de groeiende wachtlijsten en cliëntenstop, waarbij er inmiddels wachtlijsten worden gehanteerd om op de wachtlijsten te kunnen komen. Wachttijden van 9 maanden blijken bepaald geen uitzondering. Een zeer zorgelijke en natuurlijk onwenselijke situatie. Rommie van Dokkum maakte duidelijk dat er informatie in de brief staat die voor de gemeenteraad volkomen nieuw zou zijn. Samen met DOEN! en Bruisend Noordwijk diende zij daarom een motie in. Want deze partijen verwachten dat er wordt ingegrepen. In de motie de opdracht aan de wethouder om direct actie te ondernemen. Met als doel om de cliëntenstops weg te nemen en de wachttijden terug te brengen. Bovendien verwacht men dat de gemeenteraad via een maandelijkse brief over de vorderingen wordt geïnformeerd.

Geen oplossing 

De wethouder zag dit echter niet als oplossing. Salman benadrukte dat er hard wordt gewerkt maar wees op personele problemen en de werkdruk. Hij vroeg aandacht voor de problemen die nu weer de coronapandemie met zich mee brengt. Hij liet ook weten dat hij met een eerdere motie van gelijke strekking vanuit Noordwijk al had lopen zwaaien in het regionaal overleg.

In aanloop naar de raadsvergadering had de wethouder, naar hij meedeelde, een telefoongesprek gehad met Rijncoepel, waarop een nieuwe brief zou zijn verstuurd met minder harde termen. Rommie van Dokkum reageerde hierop met de vaststelling dat er wel sprake is van iets gematigder toon maar bepaald niet van nieuwe feiten over de wachttijden.

Tot slot sprak de wethouder over bestaande olifantenpaden die er zouden zijn voor kinderen met zeer ernstige problemen of waarbij sprake is van suïcidale intenties. Concrete voorstellen tot het laten verdwijnen van de wachtlijsten voor de wachtlijsten kwamen er echter niet. De echte oplossing, waarbij de jeugd en hun ouders gerust gesteld kunnen worden, lijkt nog steeds heel ver weg. Dit zal naar het zich laat aanzien, wel een rol gaan spelen bij de komende verkiezingscampagnes.

Meer berichten