Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Binder

Kritisch

Hoewel de pandemie ieders leven op zijn kop heeft gezet zijn er toch de reguliere zaken. Zoals in onze fusie gemeente bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting en de bijbehorende politieke beschouwingen. Tot mijn teleurstelling koos de politiek voor de laffe weg van digitaal vergaderen.

Op het gevaar af dat men mij te wantrouwend acht, concludeer ik dat dit weer onder een grauwsluier zijn oorsprong vond. Het bleek dat voor Noordwijkerhouters de Carnavalsviering en een meer dan uitbundige presentatie van een nieuwe Prins der Zotten belangrijker wordt geacht dan de politieke visie van de democratisch gekozen raadsfracties. Maar ik heb zo mijn bedenkingen. In NH Leeuwenhorst bliezen muzikanten een grote hoeveelheid aerosol uitbundig uit over de hossende en polonaise lopende gemeentegenoten. De gasten zongen uit volle borst en dicht opeengepakt hun Carnavalsschlagers en natuurlijk ‘Het Noordwijkerhouts Volkslied’. Ik ben ook een liefhebber maar ik zou er in deze omstandigheden minder graag tussen hebben willen zijn. 

Het is in ieder geval veel onveiliger dan de fysieke raadsvergadering waar het over het algemeen gaat om zitplaatsen, beperkte bewegingen en gemakkelijk handhaven van de halve meter. Dus er moet een dieper liggende reden zijn waarom veiligheidshalve werd gekozen voor een digitale versie. Waarmee zowel de actieve politiek als de geïnteresseerde burger tekort is gedaan. Het ontnam de kritische pers alle mogelijkheid om op de juiste momenten de juiste indringende vragen te stellen. 

Juist rondom de algemene beschouwingen zijn de korte vragen over de verschillende onderwerpen belangrijk en kunnen spontane antwoorden heel verhelderend zijn. Natuurlijk zijn er genoeg eigentijdse manieren om de politiek om opheldering te vragen. Maar geloof me, als men teveel tijd krijgt om na te denken worden de antwoorden alleen maar onduidelijker. Dus tijdrovende telefoongesprekken naar de 10, jawel 10 fractievoorzitters zijn uit praktische overwegingen uit den boze. Daartegenover zijn ontmoetingen in de wandelgangen vaak heel verhelderend. 

Graag had ik geweten waarom de VVD ons eenmalig een sigaar uit eigen doos wil presenteren. Waarom LSN de burgemeester aanspoorde het raadsbesluit over het zwembad door de Kroon te laten vernietigen. Waarom NZL denkt dat we de zeespiegel voor onze kust kunnen beheren door in Noordwijk meer bomen te planten? En aan de PvdA te vragen hoe de cijfers van Noordwijk Marketing en die van Zandvoort met elkaar te vergelijken zijn. En heel belangrijk, waarom het college niet zoals gebruikelijk een gedegen advies formuleerde bij het initiatiefvoorstel betreffende het zwembad. 

Een bewijs van politieke armoede als u het mij vraagt. De tijd zal leren hoe vaak nog de digitale vluchtroute door onze volksvertegenwoordigers zal worden bewandeld. En dan toch maar een oproep aan Rommie: ‘Zet in hemelsnaam die knipperende kerstverlichting eindelijk eens een keer uit. 

Meer berichten