Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Zilker Toon van Tol, hier naast Taetske Visser, blijkt inmiddels de woordvoerder voor PUUR.
Zilker Toon van Tol, hier naast Taetske Visser, blijkt inmiddels de woordvoerder voor PUUR. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Oppositie kritisch over woningbouw, duurzaamheid en armoedebeleid

Tijdens de algemene beschouwingen kregen de kleine oppositiepartijen wel volop de ruimte om kritiek te uiten op het huidige beleid. Dat leverde dan ook een boekwerk aan kritische opmerkingen op over tal van onderwerpen. 

D66 sprak ontevredenheid uit over het matige voorbeeld dat de gemeente geeft bij duurzaamheid betreffende het wagenpark. Een tweede punt van aandacht noemde Dick Gutlich een meer open en ontspannen verhouding tussen de ambtelijke organisatie en de raadsleden. Hij prefereerde meer mogelijkheid tot rechtstreeks contact met hen. Hij vroeg aandacht voor de positie van jeugdhulp en zorg in het onderwijs. Alsook de relatie met de jeugdwijkagenten en de jongerenwerkers.

GroenLinks maakt zich vooral zorgen over de duurzaamheid en het ontbreken van duidelijk armoedebeleid. Louis Koppel zag de belangrijkste vraagstukken van Noordwijk niet vertaald in concrete plannen en niet terug in de begroting. Bovendien constateerde hij dat het sociaal domein onder grote druk staat. De scheiding tussen arm en rijk neemt volgens GL inmiddels zorgelijke vormen aan als ook het uitblijven van passende woonruimte. 

De PvdA kwam bij monde Rommie van Dokkum met langdurig betoog. De toegezegde 7 minuten bleken bij lange na niet genoeg om alle verwijten aan het college uit te spreken. Haar kritiek was hard op de onderwerpen sociale woningbouw, integriteit, communicatie en transparantie bij het uitvoeren van bestuurlijke taken. Met door haar verzamelde cijfers zei ze aan te kunnen tonen dat Noordwijk Marketing 1,4 miljoen euro uitgeeft en de marketing van Zandvoort slechts 450.000 kost. Zij stelde dat door vorige colleges teveel geld is uitgegeven en dat er noodzaak is voor nieuw bestuurlijk beleid.

DOEN! had bij monde van Astrid Warmerdam juist opvallend veel lof voor het collegebeleid en liet weten: ‘We hebben veel successen te vieren en er staat nog veel op stapel’. Zij bepleitte opnieuw voor een betere oostwestverbinding plus het optimaal bereikbaar maken van de NS-stations

Bruisend Noordwijk gaf een fusie met de Bollenstreek weer voeding. ‘Waarom kijken we niet naar Hillegom Lisse en Teylingen’ vroeg hij zich af duidend op meer bestuurlijke slagkracht. Ook bepleitte hij een hogere afdracht dan de € 25.000 per woning bij het niet voldoen aan de geldende voorwaarde bij woningbouw. 

Bij PUUR blijkt fractievoorzitter Taetske Visser een stapje terug te hebben gedaan. Opnieuw was secondant Toon van Tol woordvoerder en hij toonde zich uiterst tevreden met diverse keuzes van B&W zoals de financiële steun aan de cultuur. Minder goed te spreken was hij over de noodzaak tot het regelmatig inroepen van externe deskundigheid. Hij beoordeelde het vertrek van kundige ambtenaren en dus waardevolle kennis, als een zorgelijke ontwikkeling voor de organisatie.

Meer berichten