Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Het college en met name wethouder financi&euml;n Roberto ter Hark kregen van de coalitie alle lof toegezwaaid.</p>

Het college en met name wethouder financiën Roberto ter Hark kregen van de coalitie alle lof toegezwaaid.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Programmabegroting 2022 krijgt steun van overgrote meerderheid

Tegen ieders verwachting in was de begrotingsvergadering van woensdag omgezet van fysiek naar digitaal. Voor velen een opvallende beslissing en in contrast met de Noordwijkerhoutse carnavalsavond die een dag later op 11-11 wel gewoon doorgang kon vinden. 

Deze digitale aanpak stond het uitspreken van de door de politieke partijen voorbereide beschouwingen betreffende de begroting en de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Noordwijk, niet in de weg. De spreektijd per fractievoorzitter werd wel beperkt en gesteld op 7 minuten waarbij geen interrupties werden toegestaan. Mede daardoor was er nauwelijks sprake van een avond vol politieke discussie. 

De meest genoemde onderwerpen waren zoals te verwachten de toekomstige woningbouw, criminaliteit en overlast en natuurlijk de communicatie. De belangrijkste beslissing was het aannemen van het initiatiefvoorstel om De Schelft te herbouwen inclusief een zwembad. 

Veel aandacht was er ook voor de leegloop vanuit het gemeentehuis. Te veel ambtenaren zouden inmiddels een baan elders hebben aangenomen. De fracties zochten tevergeefs naar mogelijke oorzaken.

Fractievoorzitter van NZL, Lisette van der Vossen, bepleitte meer groen en meer bomen in Noordwijk en merkte op: ‘Voor de mensen die het gemist hebben: de zeespiegel stijgt tot 2100 mogelijk 1 à 2 meter. Niet om de mensen bang te maken maar ga na een storm eens op strand kijken om te zien hoe hoog de zee nu al komt.’ Daarnaast maakte zij zich zorgen over de huisvesting van internationale werkers, de langdurige illegale situaties en het beperkt handhaven. 

Jordy de Mooy liet namens het CDA het rentmeesterschap natuurlijk niet onbesproken. Hij bepleitte het heel behoedzaam omgaan met de door de inwoners betaalde belastingopbrengsten. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de dienstverlening en de bereikbaarheid. Zoals altijd kwam Lijst Salman Noordwijk met fractievoorzitter Peter van Bockhove met bijzondere items. Hij bepleitte meer uitleg naar de inwoners over de Kuuroord-status: ‘De inwoners weten echt niet waar dit toe moet leiden. De communicatie daarover moet echt veel beter.’ Ook richting woningzoekenden bepleitte hij vooral eerlijke communicatie. Hij herhaalde nog eens dat gerealiseerde sociale woningen niet exclusief aan de Noordwijkers kunnen worden geleverd. 

VVD-fractievoorzitter Michael van Dormolen sprak tevreden over het optreden van het college rond de COVID-pandemie. Ook over de keuzes rondom de sportvoorzieningen, de Kuuroordstatus en het perspectief dat de samenwerking met de Van Erk Groep biedt. Zijn voorstel om alle huishoudens eenmalig te compenseren met een bedrag van €25,00 werd aangenomen.

Namens het college beantwoordde Roberto ter Hark de meeste vragen. Hij dankte de gemeenteraad voor het vertrouwen in zijn financieel beleid en liet weten nog steeds met enig optimisme naar de toekomst te kijken.

Meer berichten