Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: archief
Binder

Dorpspolitiek

Steeds meer inwoners beperken hun interesse voor dorpspolitiek tot de lokale verkiezingen. En ook daarbij zien we een snel dalende belangstelling. Want de dorpspolitiek wordt vaak gezien als broeinest voor intriges, achterkamertjespolitiek en misplaatste belangenbehartiging. 

De lokale saamhorigheid die de dorpspolitiek ons ooit bracht is inmiddels in snel tempo aan het verdwijnen. Uit onvrede begonnen lokale politieke partijen ooit aan een opmars. Maar ook die verliezen nu steeds vaker hun achterban. Soms laten burgers zich wel horen; voornamelijk via de sociale media. 

Daarbij wordt duidelijk dat een deel van de inwoners er niet over moet denken om zelf actief te worden in de dorpspolitiek. En dat is jammer want dorpspolitiek kan meer interesse, meer kennis en kunde en meer persoonlijkheden best gebruiken. 

Recentelijk werd mij door ‘een politicus in dop’ verweten dat deze columnist zich vaak te negatief uit laat over raadsleden. Dat ik ze te kakken zet. Een verwijt dat ik in de 20 jaar dat ik deze ruimte mag vullen best een aantal keren te horen kreeg. Maar bijna, met nadruk bijna, altijd naast mij neer kon leggen. En natuurlijk, niks menselijks is mij vreemd, ben ik soms heel bewust wat extra scherp. Vooral bij lokale politici die ik respecteer, die ik hoger aansla dan gemiddeld. Zij verdienen mijn scherpe reacties. 

Raadsleden die ik nog nooit bekritiseerde, zijn of onzichtbaar of in feite te kwetsbaar. Iemand die zichzelf goed genoeg vindt om volksvertegenwoordiger te zijn in het hoogste orgaan dat de gemeente kent, moet aan verschillende eisen voldoen. Incasseringsvermogen, zelfverzekerdheid, dossierkennis en een duidelijke toekomstvisie zijn volgens mij een minimum eis. Daarbij hecht ik bovendien bij raadsleden maar ook bij leden van het college van B&W, aan representatie in brede zin. Daarbij hou ik natuurlijk volledig rekening met de achterban van de partij en wat zij van hun volksvertegenwoordiger verwachten. Peter met een stropdas lijkt mij geen succes. Een vergadervoorzitter of VVD- wethouder in een slobbertrui en vale manchester broek ook al niet. Overigens, naar schoeisel kijk ik niet meer nadat een voormalig wethouder de raadzaal blootvoets onveilig maakte. 

Maar ter zake. We krijgen binnenkort een overzicht de geselecteerde kandidaten voor de verkiezingslijsten. De lokale verkiezingen werpen dan hun schaduw vooruit. Kandidaten kunnen mijn respect dus afdwingen. Dan moeten ze in ieder geval wel de 4 jaar volmaken en niet met een smoesje tussendoor vertrekken. Ze moeten de hoofdzaken en de bijzaken goed weten te scheiden en enig politiek besef hebben van heden, verleden en toekomst.

Ik hoop van harte dat er weer eens echte kanjers worden geworven. Persoonlijkheden met een eigen identiteit, een rijke ervaring en een natuurlijk gezag. Dorpspolitiek van maximale kwaliteit. Dat verdienen de inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. En dat meen ik echt.

Meer berichten