Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Vergunningverlening en tussentijdse controles zijn belangrijke taken van de ODWH.</p>

Vergunningverlening en tussentijdse controles zijn belangrijke taken van de ODWH.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

College: ‘ODWH opereert niet binnen afgesproken normen’

Deze week publiceert het college de halfjaarlijkse rapportage van de ODWH. De werkwijze van de ODWH als organisatie blijft schimmig. De duidelijke toezegging van directeur Krul, na kritische vragen vanuit de gemeenteraad, dat er direct na de zomer een rapportage zou worden aangeleverd, werd opnieuw niet waargemaakt. 

Pas deze maand werd dit aan het college ter hand gesteld. Bovendien blijkt uit de reactie van het college dat de rapportage niet voldoet aan gestelde eisen. Omdat uit de wijze van rapporteren niet duidelijk wordt of er sprake is van overschrijding van arbeidsuren of mogelijk onderschrijding dringt het college er bij de ODWH op aan om de rapportage aan te scherpen.

Het college meldt aan de gemeenteraad dat de ODWH niet binnen de afgesproken normen, zoals die zijn afgesproken, weet te opereren.

Feitelijk gaat de rapportage over de verantwoording van de in rekening gebrachte bijna 50.000 werkuren tegen een uurtarief van € 93,02 en dus van totaal zo ‘n ruim viereneenhalf miljoen euro. Weliswaar onderverdeeld in de diverse taken maar met nauwelijks enige verantwoording over de kwaliteit van de geleverde prestaties. 

Die diverse taken zijn milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, bouwen, bodem en zogenaamde randvoorwaardelijke taken. 

In de rapportage komen nogal behoorlijke afwijkingen voor op de prognoses. Daarbij is met regelmaat de invloed van de coronacrisis aangevoerd als oorzaak van positieve of negatieve overschrijding van die verschillende prognoses.

Ter discussie

De ODWH is bepaald geen onbesproken maar evenwel een heel belangrijke dienst. In de commissie Ruimte was de rol van de ODWH bij herhaling ter discussie en kwamen vragen over het functioneren van deze dienst en de daarbij zeer hoge kosten steeds opnieuw op tafel.

B&W gaan nu deze rapportage voorleggen aan deze Commissie Ruimte die gevraagd wordt om inhoudelijk de politieke reacties te geven. Daarbij is de mogelijkheid, indien noodzakelijk, om opnieuw bij te gaan sturen als de dagelijkse praktijk daarom vraagt.

Meer berichten