Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Jaap de Moor: &lsquo;Gewoon uittreden of opheffen&rsquo; &nbsp;| Foto: WS</p>

Jaap de Moor: ‘Gewoon uittreden of opheffen’  | Foto: WS

(Foto: )
Politiek

Politiek ontevreden over gang van zaken bij Holland Rijnland

Noordwijk is een van de dertien gemeenten die samen ‘Holland Rijnland’ vormen. Dat is een bestuurlijk verband met het doel om samenwerken te stimuleren en ook te faciliteren. Het is een zogenaamde ‘gemeenschappelijke regeling’ waardoor bepaalde taken en bevoegdheden door hen regionaal worden geregeld.

De 13 colleges van B&W en de 13 gemeenteraden zouden nauw moeten zijn betrokken bij de bestuurlijke beslissingen. Er is een Dagelijks Bestuur en daarnaast een Algemeen Bestuur. Daarin zitten er vanuit de gemeenten vertegenwoordigers, gebruikelijk één lid van het college en één raadslid. Voor Noordwijk zijn dit de burgemeester en raadslid Beugelsdijk (CDA). Het Algemeen Bestuur adviseert het Dagelijks bestuur. 

Er is van diverse kanten al langer kritiek op het functioneren van deze Gemeenschappelijke Regeling. Bijvoorbeeld over een belangrijke taak als het Openbaar Vervoer. Aanleiding voor D66 om het initiatief te nemen ook al omdat een gepresenteerde nota ‘Regionale Strategie Mobiliteit’ in feite inhield dat op en aanmerkingen vanuit de gemeenten ter zijde zouden worden gelegd en dat men slechts kon ‘tekenen bij het kruisje’. Dat betekent dat het ontbreekt aan de gewenste scheiding der machten. 

Werkgroep

Inmiddels werkt men landelijk wel aan een nieuwe wet met nieuwe regelgeving voor gemeenschappelijke regelingen. D66 kwam daarom met het voorstel om vanuit de raad een werkgroep te vormen welke het lokale probleem in kaart moet brengen. Dat kreeg steun maar dit ging Bruisend Noordwijk niet ver genoeg.

Jaap de Moor zei ongeveer dit: ‘ Deze gemeenschappelijke regeling is een degradatie van de bestuurlijke functies. Met slechts één vertegenwoordiger per gemeenteraad wordt de politieke diversiteit, zoals bij ons met tien partijen, veel te kort gedaan. Het proces veranderen zal helaas niet lukken dus laten we vooral onderzoek doen naar uittreden of opheffen.’

De Moor vond voor zijn rigoureuze voorstel nauwelijks steun maar het was wel aanleiding voor heel veel vragen vanuit de commissie. Zo wilde GroenLinks een herbezinning over de uitvoering en D66 concludeerde opnieuw dat het zorg behoeft. De partijen deelden wel de mening dat slechts één vertegenwoordiger voor de 10 partijen vanuit de gemeenteraad voor een tijdrovende en bovendien onmogelijke taak wordt gezet. 

Burgemeester Verkleij toonde begrip voor de kritieken. Ze stelde vast dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk hard was gewerkt maar dat er zeker reden is om verbeteringen door te voeren.

Uiteindelijk bleek de brede kritiek toonaangevend en werden partijen het eens over het instellen van een werkgroep die met het probleem aan de slag moet gaan. Bruisend Noordwijk ging ook mee maar De Moor meende te moeten opmerken: ‘Hiermee dreigt het probleem wel op de lange baan te worden geschoven’.

Meer berichten