Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Zowel GroenLinks als NZLokaal kregen het advies niet op de stoel van het OM plaats te nemen.
Zowel GroenLinks als NZLokaal kregen het advies niet op de stoel van het OM plaats te nemen. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Motie voor hernieuwd onderzoek integriteit verworpen

‘Bij tijd en wijle schaam ik mij dat ik lid ben van deze gemeenteraad’. Dat liet fractievoorzitter Van Vossen (NZL) weten bij de behandeling van een motie betreffende integriteit. Aanleiding was een ingezonden brief in een regionale krant van voormalig wethouder Henry de Jong, die in april 2020 zijn wethouderszetel had opgegeven. 

In de ingezonden brief ging het opnieuw over druk vanuit zijn eigen partij en bovendien maakte hij kenbaar dat hij ‘een en ander’ graag onder ede had willen verklaren tijdens een raadsenquête. De Jong schrijft daarover: ‘soms werden dingen van mij verlangd die niet terug te vinden waren in het CDA-programma of in het coalitieakkoord’. De Jong legt zelf een verband tussen verwijten aan zijn adres geuit in een CDA-vergadering en de integriteit van hem als bestuurder.

Bas Knapp (VVD) reageerde met ergernis op de vaagheden in het krantenbericht. Hij meende dat Henry de Jong geen enkel bewijs van beïnvloeding van buitenaf heeft bewezen. Knapp: ‘Wie stelt moet bewijzen en de heer De Jong bewijst simpelweg niets’.

Minimaal verschil

Fractievoorzitter Louis Koppel (GL) noemde de feiten juist ernstig van aard. Deze ingezonden brief was voor hem en de partijen PUUR en DOEN aanleiding om een motie in te dienen. Hij wilde komen tot een raadswerkgroep die onderzoek zou moeten gaan uitvoeren naar ongewenste beïnvloeding en ondermijning. De motie kreeg onverwacht de sympathie van NZL en natuurlijk van de oppositiepartijen. Het resultaat van de stemming hierover werd 12 tegen 11 zodat de motie met minimaal verschil werd verworpen.

Rijksrecherche

Voorafgaande aan de stemming had burgemeester Verkleij als portefeuillehouder de raad de vraag gesteld ‘waar gaan we naar toe met deze raad als het gaat om integriteit? De raad moet niet steeds de rol van de rechter naar zich toe willen trekken.’

Zij benadrukte dat de gemeenteraad niet op de stoel van het Openbaar Ministerie moet gaan zitten en dat in geval van vastgestelde of vermeende integriteitsschending er aangifte dient te worden gedaan bij de politie. ‘Als u een groot integriteitsprobleem ervaart moet u aangifte doen of u belt de Rijksrecherche. Maar niet alle zaken moeten via onderzoeken de gemeenteraad in worden getrokken. Er liggen al bananendozen vol met dure onderzoeken.’

Afspraken

Zij maakte gewag van gemaakte afspraken tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie, waar de handtekeningen onder zouden zijn gezet. Verkleij: ‘Bij het eerste de beste krantenberichtje reageert de Raad als door een wesp gestoken.’

Zij drong erop aan om vooral met de wetenschap van het verleden de toekomst in te gaan en steeds vooruit te kijken. Zij kreeg hierop een reeks verwijten van Louis Koppel dat zij de zaken niet serieus zou hebben genomen en naast zich neer zou hebben gelegd. Waarop het slotakkoord voor de gekwetste burgemeester was: ’U raakt mij hiermee, maar ik roep u toch op: laten we samen gaan bouwen aan Noordwijk en ons mooie dorp niet afbreken’.

Meer berichten