Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Wim Siemerink

Bas Knapp blijft functie hoogheemraad vervullen

Eerder dit jaar is Ineke van Steensel vanwege gezondheidsredenen afgetreden als hoogheemraad bij Rijnland. De functie van hoogheemraad is destijds tijdelijk overgenomen door Bas Knapp. Ineke van Steensel is inmiddels hersteld en zij keert op korte termijn terug als lid van de verenigde vergadering (vv). De VVD-fractie heeft besloten de tijdelijke invulling van de functie van hoogheemraad door Bas Knapp te laten voortduren tot de verkiezingen in 2023.

Bas Knapp heeft aangegeven bereid te zijn om deze functie te blijven vervullen. De tijdelijke wissel wordt hiermee definitief. Hoogheemraad Bas Knapp: “Ik vind het fijn om te horen dat mijn collega Ineke van Steensel weer volledig hersteld is en haar werkzaamheden als vv-lid kan hervatten. Ook kijk ik graag vooruit en wil ik de goede samenwerking met de vv voortzetten. Samen met collega’s van Rijnland en het bestuur wil ik het belang van water hoog op de agenda krijgen bij onze partners en inwoners.”

Portefeuille Waterveiligheid

Bas Knapp blijft in zijn functie verantwoordelijk voor de portefeuille Waterveiligheid. Dit betreft onder andere de onderwerpen kust, waterkeringen, klimaatbestendige stad en digitalisering. “Zeespiegelstijging heeft effect op het hele watersysteem: van waterveiligheid en peilbeheer tot de waterkwaliteit. Een integrale aanpak is essentieel hierbij. En niet alleen voor Rijnland maar heel Nederland,” aldus hoogheemraad Bas Knapp.

Meer berichten