Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>zeeburg</p>

zeeburg

(Foto: google maps)
Politiek

College wil opsplitsen bestaande woningen beperken

Deze week ontstond er politieke onenigheid over de wenselijkheid van het opsplitsen van bestaande grondgebonden woningen in meerdere wooneenheden. Een eigenaar in de wijk Zeeburg deed daartoe een vergunningaanvraag waarna bleek dat het huidige daar geldende bestemmingsplan daartoe mogelijkheden biedt.

Juist in deze tijd, waarin het groeiend aantal huisjesmelkers en speculanten mede oorzaak blijken te zijn van het opdrijven van huizenprijzen, wordt in Nederland het splitsen van woningen in bestaande woonwijken inmiddels vaker onwenselijk dan wenselijk geacht. Wel wenselijk vindt men in het land het via splitsing herindelen van bestaande karakteristieke en historische bouwwerken en binnenstedelijke voormalige bedrijfsgebouwen.

Het splitsen van woningen is dus landelijk zeer actueel. Maar daarbij hanteert men aandachtspunten zoals verkeersoverlast, geluidshinder, parkeerproblemen en niet in de laatste plaats privacy. Een voorwaarde is bovendien dat na splitsing de zelfstandige woonruimte minimaal 350 kubieke meter bedraagt.

Ook het Noordwijkse college blijkt tegen dit opsplitsen van bestaande grondgebonden woningen in bestaande wijken vanwege mogelijke wildgroei en het opdrijven van huur- en koopprijzen.

Wethouder Theo Alkemade trachtte dit aan de commissie duidelijk te maken maar kreeg behoorlijk tegengas van de oppositie. Die meenden dat splitsen van woningen in Zeeburg een goede keus is om daarmee de woningnood te bestrijden. Alkemade wilde het collegevoorstel graag als hamerstuk op de raadsagenda maar daartegen werd bezwaar gemaakt. Met als gevolg dat de gemeenteraad er deze week dus over in debat moet. Het officiële collegevoorstel maakt duidelijk dat men het bestaande gemeentelijk beleid, via een zogenaamd paraplubestemmingsplan, ook in Zeeburg wil kunnen uitvoeren.

Meer berichten