Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Zeeburg</p>

Zeeburg

(Foto: google maps)
Politiek

B&W vinden splitsen woningen Zeeburg ongewenst

Deze week bespreekt de commissie ruimte een college voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden binnen het bestemmingsplan Zeeburg in Noordwijkerhout. Een bestemmingsplan waar geen bouwaanduiding blijkt te zijn opgenomen. 

Een voorbereidingsbesluit nemen betekent formeel dat hiermee mogelijke aanvragen van een omgevingsvergunning om iets te realiseren, voorlopig kunnen worden aangehouden. 

Aanleiding tot dit collegevoorstel is een aanvraag om een bestaande woning te splitsen in twee wooneenheden. Door op de eerste etage een tweede zelfstandige wooneenheid te realiseren. 

Het realiseren van gestapelde woningen zou op dit moment wel degelijk passen binnen het geldende bestemmingsplan. Het college wil het bestemmingsplan nu zo aanpassen dat het heel duidelijk en maar voor een heldere uitleg vatbaar is. Want het college voorziet anders meer initiatieven in die richting en vindt dit een ongewenste ontwikkeling. In de toelichting op het voorstel staat te lezen dat het inmiddels ingenomen standpunt van grondgebonden woningen volgens de geldende bestemming, juridisch niet hard kan worden gemaakt. Daarom wil het college nu dus snel de bestemming in het gebied herformuleren en draagt hiertoe de mogelijkheid aan om te besluiten tot een paraplubestemmingsplan. 

Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat het gehele grondgebied van een gemeente omvat. Dit plan bevat slechts enkele voorschriften en heeft alleen een aanvullende werking op alle andere bestemmingsplannen in de gemeente.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen waarna er het ontwerpbestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. Dit alles om te voorkomen dat er in Zeeburg in rijtjeswoningen zonder bouwaanduiding gestapelde woningen kunnen worden gerealiseerd. En dat dit dan ook voor iedereen heel duidelijk is.

Meer berichten