Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Binder

Roeptoeteren

Mensen van hun stuk brengen, verkeerde of valse informatie verstrekken of anderszins gedrag van kiezers manipuleren hoort bij politiek zoals het strand bij de zee hoort. Het zou zo zijn geweest dat bijvoorbeeld Rusland in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat aids uit laboratoriumexperimenten in Amerika was voortgekomen. Zelfs gerespecteerde media lieten niet na dit de wereld in te helpen.

Inmiddels is nepnieuws gemeengoed geworden en verbaast niemand er zich meer over dat de sociale media worden gebruikt om op velerlei manieren de eenvoudige mensen te manipuleren. 

Zo werd in 2018 bekend dat een trollenfabriek in Sint-Petersburg met de naam ‘Internet Research Agency’ op sociale media actief desinformatie verspreidde over de MH17-ramp. Diezelfde Russen zouden hebben getracht om ook de Amerikaanse democratische verkiezingen te manipuleren. Inmiddels kennen we in Nederland soort gelijke manipulaties op heel verschillende terreinen.

Ook lokaal komen we het fenomeen nepnieuws in de vorm van stellig verkondigde standpunten helaas met regelmaat tegen. Niet alleen bij de eenvoudige burgers maar op verschillende niveaus. Hierover kunnen hel wat voorbeelden worden aangedragen. Ik weet eigenlijk niet wat het meest moet worden verafschuwd.

Politici moeten op de juiste wijze en op de juiste plek hun politieke uitspraken doen. Met name commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn een aangewezen podium. Daarnaast kunnen officieel uitgeschreven persconferenties een mooie gelegenheid zijn om aandacht te trekken. Een plek waar van de aanwezige journalisten ook direct kritische vragen kunnen worden verwacht.

Meningen of kritieken verkondigen op de sociale media, al of niet na uitlatingen van anderen, zonder de tussenkomst van kritische deskundigen, vind ik meestal niet chique. Want de praktijk wijst uit dat op sociale media geuite meningen en kritieken vaak heel ongenuanceerd kunnen zijn. 

Ik ervaar dit vaak als roeptoeteren en ik kan dat nauwelijks waarderen. Politici mogen de sociale media natuurlijk benutten om hun politieke ideeën uit te dragen. Maar politieke leiders moeten zich niet verlagen tot roeptoeteren. En vooral ook de reacties op de diverse standpunten op de juiste wijze verwerken. 

De gemeentepolitiek heeft, zeker in Noordwijk, bepaald al geen goede naam. Het roeptoeteren levert in ieder geval geen enkele bijdrage aan het verbeteren van dat slechte imago. En het verwerven van een raadszetel is bepaald geen excuus om te gaan roeptoeteren.

Meer berichten