Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>De plannen worden gepresenteerd. | Foto: Frans van Steijn, tekst met dank aan Astrid Warmerdam.</p>

De plannen worden gepresenteerd. | Foto: Frans van Steijn, tekst met dank aan Astrid Warmerdam.

Dierenhoeve verhuist in twee stappen

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Gemeenteraad van Noordwijk groen licht gaf voor de verhuizing van De Dierenhoeve naar de locatie Pesthuis.

Het plan was in grote lijnen om de Dierenhoeve op de nieuwe locatie een stevige, toekomstbestendige basis te geven.

Het bestuur van De Dierenhoeve een samenwerking aangegaan met Actor Consultancy en met de kinderopvang De Palmboom. Tezamen gaan zij verder onder de naam Welzijnsplein. Actor Consultancy neemt de begeleiding over van de cliënten van Rivierduinen en biedt verder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats op de Dierenhoeve. De Palmboom is vanwege de aard van haar werkzaamheden een zeer welkome partner van de Dierenhoeve. Immers: het draait tenslotte allemaal om kinderen, die plezier beleven aan het verblijf in de nabijheid van een verscheidenheid aan (knuffelbare) dieren.

De bestemming van het Welzijnsplein is de locatie Pesthuis. De drie partners hebben een gebouw laten ontwerpen, dat huisvesting zal gaan bieden aan zowel het koffiehuis van de Dierenhoeve, de activiteiten van Actor Consultancy en aan de Palmboom. Daarom heen zullen de dierenverblijven, de kas en de speeltoestellen worden gegroepeerd.

Engelse Tuin

De locatie is schitterend: aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de verlegde Bavosloot en aan de zuidwestkant loopt het terrein naadloos over in de Engelse Tuin, waarin ook de graasweiden worden gerealiseerd. Op die manier vormt het Welzijnsplein een natuurlijk onderdeel van de Engelse Tuin. De verwachting is, dat locatie eind 2022 gereed is.

In tussentijd wil de ontwikkelcombinatie Novaform/Trebbe aan de slag op de huidige locatie van de Dierenhoeve. In goed overleg hebben is een locatie gevonden, waar de Dierenhoeve tijdelijk zal neerstrijken in afwachting van het gereedkomen van de definitieve locatie. Deze bevindt zich geografisch gezien precies tussen de huidige Dierenhoeve en de Engelse Tuin. Voor degenen die bekend zijn op het Bavoterrein: aan weerzijden van het wilgenlaantje. De wei waar de dieren kunnen grazen is reeds gerealiseerd en aan de andere zijde van het wilgenlaantje zal het tijdelijke koffiehuis en een tijdelijke loods worden geplaatst. Deze is gratis ter beschikking gesteld door Novaform/Trebbe. Tevens zullen aan die zijde het kleinvee (vogels, kippen, konijnen) een plek krijgen en verschijnt een  populaire pluktuin.

Al met al wordt het een drukke tijd voor alle vrijwilligers en cliënten, die werkzaamheden verrichten op de Dierenhoeve. Het welzijn van de dieren blijft natuurlijk nummer prioriteit één, maar minstens even belangrijk is, dat de Dierenhoeve ook op de tijdelijke locatie een aantrekkelijke voorziening wil blijven voor de vele bezoekers. 

Bestuur en medewerkers van de Dierenhoeve zullen er alles aan doen om ook in deze overgangssituatie een aantrekkelijke bestemming te blijven. Dus: alle liefhebbers van een goede kop koffie en een ferme punt appeltaart: blijf vooral komen!


Meer berichten