Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Ook in Noordwijk is interesse in onderzoek naar aardwarmte.</p>

Ook in Noordwijk is interesse in onderzoek naar aardwarmte.

(Foto: allesoveraardwarmte.nl)

College ziet kansen in winnen van aardwarmte

De Noordwijkse politiek vraagt met regelmaat aandacht voor duurzaamheid. De eigentijdse opvattingen over de toekomst van de aarde worden breed uitgedragen. Daarbij komen diverse warmtebronnen op de verlanglijstjes voor, maar waarbij aardgaswarmte uit de lokale lijstjes dient te verdwijnen.

Energietransitie, Duurzaamheid en Lokale Energie Strategie. Stuk voor stuk eigentijdse termen die staan voor verantwoord omgaan met de aarde en het milieu. Noordwijk wil daaraan een steentje bijdragen en steun verlenen aan onderzoeken die tot nieuwe inzichten en nieuwe energiebronnen kunnen leiden. Een populaire keuze is aardwarmte en daar wordt op grote schaal onderzoek naar gedaan. In de komende 6 jaren zal er daarom ook in Noordwijk een vorm van dit soort onderzoek plaats vinden.

Opsporingsvergunning

Aan gespecialiseerde bedrijven waaronder Shell is een opsporingsvergunning verleend. En de gemeente Noordwijk zegt heel blij te zijn met deze initiatieven. Wel benadrukt men dat een vergunning nog niet betekend dat er direct al proefboringen mogen plaats vinden. Want daar zal weer afzonderlijk vergunning voor moeten worden aangevraagd. Voorlopig is het dus Shell en bovendien D4 B.V. die gezamenlijk de mogelijkheden krijgen om de Noordwijkse lokale energietransitie glans te geven.

Warmtetransitie

D4 en Shell hebben dus vergunning gekregen voor een opsporingsonderzoek naar aardwarmte in de regio Rijnland/In samenwerking met Firan willen D4 en Shell de warmtetransitie in de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer versnellen. Dit samen met de warmte-afnemers en de overheid ontwikkelen. Zodat men komt tot een open en publiek warmtenet. Voor hen is er dus nog wel een lange weg te gaan. Proefboringen worden vooraf getoetst op veiligheid, milieuaspecten en de omgevingswet voordat daar toestemming voor zal worden gegeven.

Geothermie

Voorlopig is de Noordwijkse transitievisie daarbij leidend en aardwarmtewinning staat daarbij nog in de kinderschoenen. Het zal in eerste instantie gaan om ondiepe projecten en aardwarmte van lage temperatuur. Bij winning op grotere diepte en hogere temperaturen spreekt men van geothermie. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater namelijk tussen de 80 en 100 graden Celsius. Die warmte kan breed worden benut. Het principe is dat er twee putten worden geboord. Het warme water haalt men naar boven en gaat vervolgens door een warmtewisselaar. De warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een warmtenet, die de warmte naar de afnemers transporteert. Het afgekoelde grondwater gaat terug de ondergrond in zodat de grondwaterdruk gelijk blijft.

Maar zoals gezegd, voorlopig gaat het in Noordwijk nog om de eerste onderzoeken. Het college denkt wel dat na deze eerste stap, de kans dat er in Noordwijk geprofiteerd kan worden van aardwarmte, enorm wordt vergroot. Het wachten is nu op de uitkomsten van de eerste onderzoeken.

Meer berichten