Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Bo

Padua gaat door met verduurzamen

Dat het verduurzamen van de eigen woningvoorraad bij woningstichting Sint Antonius van Padua al jaren hoog in het vaandel staat bewijst het behalen van het gemiddelde B-label voor alle woningen die de stichting in beheer heeft. Sinds 2018 zijn de duurzaamheidsinspanningen voortgezet. Ook dit jaar scoort Padua weer een A voor duurzaamheid in de Aedes benchmark.

Padua loopt ook nu weer voor op ontwikkelingen die landelijk, regionaal en lokaal gaande zijn. Padua bepleit al langer het installeren van een warmtenet. De geluiden uit Holland Rijnland en de gemeente zijn positief over zo’n net. Gedacht wordt aan een geografisch warmtenet met een open systeem waardoor er meer bronnen op aangesloten kunnen worden.

Bij zo’n systeem is ook de particuliere markt gebaat omdat het gepaard gaat met de laagste aanvangsinvestering. Hoe meer huishoudens meedoen hoe goedkoper het tarief zal worden voor de transportvoorziening die aangelegd moet worden. Daarom is het goed dat de gemeente energiecoaches heeft aangesteld die ook daarover kunnen informeren. Padua moet nog de isolatie van zo’n 145 woningen collectief aanpakken. Vanaf dat moment is het mogelijk om de meeste woningen aan te sluiten op het warmtenet.

Tot nu toe hebben zo’n 250 huurders gebruik gemaakt van de mogelijkheid die Padua hen biedt om panelen te plaatsen. Daar gaat een adviestraject aan vooraf om vast te stellen of de investering rendabel is voor de huurder. De meergezinswoningen van de woningstichting zijn en worden nog in dit traject meegenomen. Het zorgt bij alle aangepakte woningen voor lagere woonlasten.

Nieuwbouw

Bij het nieuwbouwproject Schippersvaartweg doet Padua ook meer dan waar het toe verplicht is. Het daar aanwezige pand is circulair gesloopt, waardoor de weggehaalde materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. De fundering en palen zijn er schoon uitgehaald en geleverd aan een betoncentrale. Vervolgens zijn deze als grondstof gebruikt om opnieuw beton te maken. Bij zo’n centrale neemt Padua, weliswaar tegen een meerprijs, het beton weer af zodat de cirkel rond is. Hierdoor krijgt het project een duurzaamheidsscore die hoger ligt dan de gevraagde 8, namelijk een 8,5. Hiermee komt het project in aanmerking voor de milieu investeringsaftrek. Dit wordt gebruikt om de vennootschapsbelasting te verlagen en daarmee wordt zo’n gebouw kostenneutraal gesloopt. Een regelrechte win-win situatie.

Voor corporaties is door hun koepelorganisatie (Aedes) een leidraad opgesteld om uit te rekenen wat het kost om woningen CO2-neutraal te maken. Dat is nodig om niet alleen tijdig te kunnen reserveren maar ook om de overheid ervan te overtuigen de Verhuurdersheffing af te schaffen. Die heffing zorgt ervoor dat Padua jaarlijks zo’n € 2 miljoen aan het Rijk moet afdragen. Een bedrag dat niet gebruikt kan worden voor nieuwbouw en verduurzaming.

Meer berichten