Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Caroline Spaans
Politiek

Meer alcohol- en drugsgebruik door jeugd tijdens pandemie

Noordwijk staat aan de vooravond van een nieuw te sluiten preventieakkoord in zake alcoholgebruik. Recente cijfers maken duidelijk dat alcoholgebruik bij de jeugd niet per definitie het gevolg is van bezoek aan de lokale horeca. Want juist toen tijdens de pandemie de horeca was gesloten, is het drugs- en alcoholgebruik toegenomen. Dat bewijzen volgens de KHN de meest recent gepubliceerde cijfers.

De samenwerkende organisaties, de Noordwijkse Ondernemersvereniging en Koninklijke Horeca afdeling Noordwijk, stellen zich nu op het standpunt dat dit een ander licht laat schijnen op een nieuw te sluiten preventieakkoord. Een convenant tussen gemeente en bedrijfsleven dat de gevaren van alcoholgebruik erkent en overmatig gebruik wil tegengaan.

De verontrustende cijfers blijken dus toe te schrijven aan ‘thuisgebruik’ of consumptie op andere plekken dan bij de gevestigde horeca.

De KHN laat deze week weten: ‘Het lijkt ons dan ook als horeca logisch dat het preventieakkoord in haar prioriteitstelling de horeca niet als speerpunt neemt. Waar noodzakelijk zal de branche natuurlijk haar verantwoordelijkheid nemen. In welke mate het preventieakkoord de prioriteit heeft van de Gemeente Noordwijk, is echter nog niet duidelijk.’

Zij doen daarom een openlijke oproep aan het college van B&W om eerst op basis van de cijfers in overleg te gaan. Er heerst verbazing over de suggestie van de ambtelijke organisatie om al over een paar weken een concept overeenkomst aan te dragen. Zij achten de kans niet groot dat NOV en KHN kunnen meewerken aan een officiële oplevering van genoemd akkoord.

Meer berichten