Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>De discussie rond de toekomst van De Schelft houdt de gemoederen druk bezig. | Foto: PR</p>

De discussie rond de toekomst van De Schelft houdt de gemoederen druk bezig. | Foto: PR

(Foto: )
Politiek

Gebruikers De Schelft vragen om politieke daadkracht

Zodra de gemeenteraad er krediet beschikbaar voor beschikbaar stelt zal het bestaande zwembad De Schelft worden afgebroken. Dat werd in ieder geval duidelijk tijdens de politieke overwegingen in de vergadering van de commissie Welzijn.

Daarbij ging het vooral over de toekomst van De Schelft als totale voorziening voor sport en cultuur. Maar eerst is het volgens het college noodzaak om nu snel te komen tot een tijdelijke voorziening voor sportverenigingen en carnavalsvierders.

Het realiseren van een definitieve voorziening zal namelijk een langdurig traject gaan worden. Het college maakte duidelijk dat door het besluit om het zwembad niet te heropenen, er nu wel financiële middelen vrij komen om zo’n tijdelijke voorziening snel te realiseren.

Lange lijst

In aanloop naar de vergadering was er een lange lijst van stukken aan de politieke toegezonden. Met als gevolg dat er richting het college ook een lange lijst van vragen kwam. De kernvraag was welke garanties er konden worden gegeven aan de huidige gebruikers. Zodat zij straks optimaal zullen worden bediend. Ook blijkt de politiek zich nog niet te hebben neergelegd bij een definitieve sluiting van het Noordwijkerhoutse zwembad. De hartstochtelijke oproep van de zwemvereniging werd door de meeste partijen duidelijk op de juiste waarde geschat.

Ongeduldig

Al even hartstochtelijk was de inbreng van Sportraadvoorzitter Klaas van Duin die diverse aandachtspunten aanstipte. De voorzitter van de carnavalsvereniging deelde mede namens de andere gebruikers, de heersende zorgen mee aan de politiek. De gebruikers toonden zich ongeduldig en drongen aan op snelle besluitvorming over de definitieve terugkeer van De Schelft en alle faciliteiten. Er was wel tevredenheid voor de keuze van de tijdelijke hal waarmee de meeste verenigingen voorlopig zijn gered.

Daadkrachtige aanpak

Op basis van de meer dan uitgebreide informatie moet de politiek zich opmaken voor het politieke debat over de toekomst van de sport en cultuur in Noordwijkerhout en de daarvoor noodzakelijke faciliteiten. De kans benutten om te komen tot een zinvolle en duurzame accommodatie voor de Noordwijkerhouters, waarbij de nadruk van alle kanten wordt gelegd op snelle besluitvorming en daadkrachtig aanpak.

Op woensdag 9 juni staat het onderwerp tijdens een extra bijeenkomst van de commissie Welzijn opnieuw op de agenda.

Meer berichten