Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Op de planlijst woningbouw is het project op de plaats van de Northgohal bijna aan opleveren toe. | Foto: WS
Op de planlijst woningbouw is het project op de plaats van de Northgohal bijna aan opleveren toe. | Foto: WS

Bouwplannen hoopgevend!

Woningbouw blijft actueel en de vraag naar woonruimte in Noordwijk groeit. In de plannen van het college van B&W gaat het voor de komende 10 jaar over ruim 4700 te realiseren woningen op ruim 75 bouwlocaties.

Vanuit de politiek was er de roep om zekerheidstelling. Daarop werd er een speciale raadswerkgroep in het leven geroepen. Die heeft inmiddels een gericht onderzoek afgerond en daarover een rapport geproduceerd. Deze speciale werkgroep heeft in opdracht van de raad alternatieve woningbouwlocaties onderzocht en tegelijkertijd de dynamische woningbouwlijst, die is opgenomen in de woonvisie, nader bekeken.

De conclusies van de werkgroep zijn hoopgevend maar op enkele onderdelen nog wel terughoudend. Toch mag een eerste conclusie zijn dat het er onverwacht redelijk goed voor staat. Voor de eerste vijf jaren lijkt er geen extra ruimte om meer woningen te realiseren dan nu gepland. Tot 2030 is de prognose zonder meer hoopvol. Het aantal van 2580 dat op de woningbouwplanlijst in de woonvisie is opgenomen zal redelijkerwijs gewoon kunnen worden gerealiseerd. Onbeperkt bouwen kan namelijk ook niet zomaar. Daarbij zijn provinciale voorwaarden leidend. 

De werkgroep is zoals opgemerkt op onderdelen nog terughoudend en spreekt bij een aantal plannen van het college daarom van geprognotiseerd in plaats van geprogrammeerd. Zo ziet de werkgroep de realisatie van woningen op het terrein van de Willem van den Bergh, eerder bekend als het Noordwijkerduin, niet waarschijnlijk. Maar daar is tot dusver geen enkele aanleiding toe. Voor Noordwijkerduin zijn in 2019 eerder goedgekeurde plannen aangepast aan de haalbaarheid van het project. Na realisatie van zorgprojecten verwacht men daar toch snel met woningbouwprojecten van start te gaan. Maar de werkgroep toont zich over het algemeen terughoudend. 

Desgevraagd zegt wethouder Theo Alkemade hierover: ’Het is een gedegen rapportage. Maar ik plaats enige kanttekeningen. De werkgroep noemt bijvoorbeeld slechts 735 woningen in de categorie ‘geprognotiseerd’ kansrijk. Ik ben daar en op sommige andere punten, optimistischer over.’

Meer berichten