Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Wim Siemerink
Politiek

KNAV/LTO: ‘Stekend het gebrek aan kennis bij politiek’

‘Politieke keuzes bepalen de toekomst van de Bollenstreek. Door alleen te kiezen voor schaalvergroting slaat men de plank volledig mis.’ Dit werd hardop uitgesproken tijdens de laatste commissievergadering Ruimte.

Naast diverse belanghebbenden lieten de Vrije Ondernemers Noordwijk in deze bijeenkomst nadrukkelijk van zich horen. Deze organisatie, die eerder veel kritiek ontving na het uitbrengen van een rapport over de toekomst van de streek, ontrafelde de politieke visie over de toekomst van de streek.

Inspreker Bergman was erg duidelijk: ’GOM en gemeenten voeren een sloopbeleid. Dat beantwoordt niet aan de vraag vanuit de agrarische sector. De politiek gaat uit van schaalvergroting en verleent daarom volop medewerking bij het onttrekken van grond aan de agrarische bestemming. Daarmee wordt het starters onmogelijk gemaakt te investeren. Wij willen eerst antwoord op de belangrijke vraag: ‘Moeten er nog wel Greenportwoningen worden gebouwd?‘ Volgens de VON mag bouwen van Greenportwoningen geen doel op zich zijn. Bergman merkte bovendien op: ‘De rol van de GOM lijkt uitgespeeld. De huidige stand van herstructurering vraagt om andere oplossingen.’

Steun

VON kreeg hierbij direct steun van de kant van KAVB/LTO , waar vanuit de visie van de brede landelijke agrarische sector werd ingebracht. Inspreker Jaap Bond noemde de gekozen ISG- regelingen een uitstekend instrumentarium dat echter opgepoetst dient te worden. Er blijft grondbehoefte vanuit de sector als gevolg van verduurzaming en teeltwisseling.

De GOM zou terug moeten naar de oorspronkelijke opdracht, geld en inzet ten behoeve van de land en tuinbouw. Ook van die kant kwam de kritiek dat woningbouw geen doel op zich mag zijn. Nadrukkelijk kwam aan de orde dat de wisselteelt voor de sector steeds belangrijker wordt. Ook dat het vooral gaat om afspraken die er ooit gemaakt zijn en daarnaast de structuren die gebouwd zijn.

Steken laten vallen

De inspreker was van oordeel dat men in het huidige beleid steken heeft laten vallen. De gemeenten gaan over bestemming en handhaving maar blijken onvoldoende op de hoogte. Inspreker Jaap Bond wond er geen doekjes om: ‘Wat steekt is het gebrek aan de nodige kennis bij politiek en kennelijk ook bij de andere grondgebruikers. De sector investeert, is innovatief geeft aandacht aan verduurzamen.’ En opnieuw richting de politiek: ‘Wat kennelijk ook niet wordt begrepen is dat het gaat om bedrijven met zeer gerichte kennis die vaak zoeken naar beperkte ruimte op een specifieke locatie.’

Bond schetste daarnaast het beeld van een hechte sociale cohesie rondom de bollenteelt die herkenbaar is in heel veel gezamenlijke activiteiten Hij kondigde hierop de presentatie van een eigen visie van KAVB/LTO die op 16 juni aan de wethouders van de vijf gemeenten zal worden aangeboden.

Meer berichten