Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

God kennen

Toen ik afgelopen week even in de duinen wandelde viel het me op hoe groen alles was. Een explosie van groen zou ik het willen noemen. Ook de beukenhaag voor ons huis veranderde in één week van een verzameling kale takken in een groene weelde. Groen is de kleur van de hoop.

Wat een enorme groeikracht zit er in de natuur. Het deed me denken aan woorden uit een lied in de Bijbel, Psalm 104, waar de dichter zegt: “Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen, en U vernieuwt het gelaat van de aardbodem.”

Achter alles wat leeft en alles wat bestaat kan ik niet anders dan de Schepper zien. Heel de werkelijkheid spreekt van Hem en spoort me aan om Hem te zoeken.

Toch kunnen we God niet zomaar in de werkelijkheid terug vinden. Als er een God is wie of wat of hoe is deze God dan? Kun je dat zomaar afleiden uit wat je ziet? Kun je dat zelf beredeneren? Dat gaat volgens het christelijk geloof niet. We kunnen vanuit de werkelijkheid wel tot een besef komen dat er een God is. Maar Wie is God dan? En: Hoe kan ik Hem leren kennen?

Dat kan alleen als God Zichzelf aan ons openbaart. Anders kunnen we onze ideeën en fantasieën over God hebben, maar dan komen we nooit uit bij Hem.

Het wonder is dat God Zich geopenbaard heeft. Hij laat Zichzelf kennen in de geschiedenis. Hij riep Abraham. Hij riep het volk Israël.

De climax van Gods openbaring vinden we in Jezus Christus. God de Zoon wordt mens als een kind in de kribbe. Vervolgens sterft Hij aan het kruis. Hij staat op uit de dood en vaart ten hemel. Hij stuurde Zijn Geest op een nieuwe manier. Dat vieren we met Pinksteren.

Die Geest zet mensen in vuur en vlam voor Christus. Zo ging het Goede Nieuws van Jezus de wereld in. Woorden werden op Schrift gesteld en overal verspreid. De traditie vertelt ons dat de heilige Jeroen een van de eersten was die het in Noordwijk verkondigde.

Het mag nog steeds klinken! Door Jezus is er vergeving van zonde en kennis van God de Vader. Door Gods Geest en Zijn Woord mogen mensen ook vandaag God leren kennen en - met vallen en opstaan - leven met Hem. Dat leven is van harte aanbevolen!

Ds. J.A.J. Pater
Wijkgemeente Ichthus

Meer berichten