Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

De relevante kerk

Hoe moet het verder met de kerk? Heeft de kerk nog toekomst? Waar staan we over tien jaar? Vragen die veel mensen met een hart voor de kerk bezig houden. 

We weten het allemaal, de kerk kampt al jaren met een enorme krimp. Het aantal gemeenteleden of parochianen daalt, het kerkbezoek valt zwaar tegen, er zijn steeds minder voorgangers en als je daarbij de vele negatieve publiciteit van de laatste decennia telt, dan kun je er niet om heen dan te constateren dat de situatie zeer zorgelijk is. Wat kunnen we als kerk doen om aan deze ontwikkelingen een positieve draai te geven?

Ik denk dat we als kerk ‘relevant’ moeten blijven, relevant op het gebied van zingeving en maatschappelijk gezien. We hebben een fantastische boodschap die in zijn geheel in één boek is terug te vinden. Ons geloof geeft ons leven richting en zin. De kerk is het instrument, het medium hiertoe. We hebben de verhalen en het levende voorbeeld van die man Jezus Christus die ons de weg wees, ons ten voorbeeld was en deed wat hij predikte, nl. lief­hebben, onvoorwaardelijk liefhebben. Die Jezus gaf niet alleen zin en richting aan het leven van mensen maar was daarbij maatschappelijk relevant. Hij legde de vinger op de zere plek, kwam op voor de zwakken en misdeelden.

Ik geloof dat mensen hun weg naar de kerk blijven vinden of terugvinden als wij iets te melden hebben, als wij mensen kunnen helpen in het zoeken naar zin en richting in hun leven èn als we als kerk laten zien dat we in de wereld staan, dat het lot van de wereld ons ten diepste raakt. Dat hoeft niet via geweldige en enorme acties, dat kan in het relatief kleine.

Onder­deel van de parochie St. Maarten is Palliam. Palliam biedt heel breed activiteiten aan op het gebied van het zoeken naar zin. Daarbij put men vooral uit de Christelijke traditie maar ook andere tradities en stromingen worden gebruikt. De vrijwilligers van Palliam kwamen op het idee van de ‘omarm-armband’. Het is een armband die met aandacht en liefde is geknoopt. Het knopen van de armband geeft de maker ontspanning en afleiding. En de armband geeft de ontvanger, in tijden van eenzaamheid, het gevoel niet alleen te zijn. Zo kunnen mensen laten zien dat zij zich verbonden voelen met mensen voor wie de coronatijd niet meevalt.

Palliam viel met het idee in de prijzen, zij wonnen de Teylinger Vrijwilligersprijs 2021. Volgens de jury “brengt het project een nieuwe doelgroep vrijwilligers op de been, het spreekt zowel jongeren als ouderen aan.” Van elke verkochte armband gaat drie euro naar de voedselbank. Ik vind het een prachtige mix van op zoek gaan naar zin in het leven en maatschappelijk relevant zijn.

Palliam: van harte gefeliciteerd!

Pastor Jan Lamberts

Meer berichten