Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Lente

Hoewel april nog doet wat hij wil, is toch onmiskenbaar de lente begonnen. Veel bloemen zijn alweer uit de bollen omhoog gespoten. De Duin- en Bollenstreek staat in bloei. Als ik die kleurenpracht zie dan leef ik zelf ook weer een beetje op.

Hoewel we nog steeds in een pandemie zitten, is de lente toch een teken van hoop en nieuw leven. Ook wat het virus betreft zijn de vooruitzichten niet zo somber meer als ze wel eens waren.

In die afwisseling van de jaargetijden, in het feit dat het weer lente is geworden, zie ik iets van de zorg van onze Schepper. Hij laat Zijn zon nog schijnen en de aarde nog draaien om haar as en in haar baan. Hij blijft trouw aan Zijn schepping. Hij zorgt ervoor dat alles weer uitloopt, dat de bloemen weer gaan bloeien. De Geest van God vernieuwt de schepping.

Misschien kent u het gedichtje wel: “Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis, God het begin en einde is.” In al die bloeiende bollen zie ik Gods scheppingskracht, Zijn zorg en Zijn trouw.

Hij is trouw. Hoewel wij er op deze wereld vaak een puinhoop van maken. Dat is wel iets van zorg. We gaan niet altijd zo zorgvuldig met elkaar en niet altijd zo zorgvuldig met de rest van Gods schepping om. Om over hoe we met God omgaan maar te zwijgen.

Het is denk ik niet voor niets dat de christelijke feesten van Pasen en Pinksteren altijd in de lente vallen. Het zijn feesten van het Leven. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus opstond uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Met Pinksteren vieren we dat Hij Zijn Heilige Geest gestuurd heeft. De Heilige Geest is Heere en maakt levend, zo zegt een oude belijdenis van de Kerk.

Ook als mensen hebben wij nieuw leven nodig. Dat is wel veelzeggend. De Heere Jezus had het in een gesprek, met iemand die wij “professor in de theologie” zouden noemen, over opnieuw geboren worden. “Dat is voor iedereen nodig” zei Hij, “om het Koninkrijk van God te zien.” Zonder dat zie je het niet. Die professor begreep er niets van.

Het gaat om een nieuw begin dat Hij mogelijk heeft gemaakt. Een totaal nieuw begin waardoor je een nieuw leven krijgt. Een leven met Hem. Dat leven is ook een geheim.

Waar de Heilige Geest in ons leven komt daar wordt het ook lente. Daar wordt Christus ons leven en bloeien wij op.

Ds. J.A.J. Pater
Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Meer berichten