Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Wob-verzoek

Politiek is soms een zeer bijzonder circus. Met heel veel verschillende artiesten in de arena, die het hooggeëerd publiek met voorbedachtheid bewerken en trachten te verleiden tot een klaterend applaus. Alles om hun positie op de artiestenranglijst te verbeteren.

We hebben diverse optredens van het nationale politieke circus in de afgelopen weken in alle hevigheid kunnen meemaken. Maar daar op het Binnenhof ging het de circusartiesten nog louter om beschadigen van elkaar. Dat draaide uit op beschamende acts die ons wakker hielden tot vroeg in de morgen. Het nationale belang werd daarbij zonder meer naar de achtergrond verwezen omdat in de politiek de partijbelangen in de strijd om de macht nu eenmaal altijd voorrang krijgen.

Inmiddels dreigt er in ons lokale circus ook zo’n voorstelling. Met in de piste enkele lokale artiesten van weleer. Maar waarbij bovendien een deel van het hooggeëerd publiek aan de schandpaal dreigt te worden genageld. Omdat een, nu in het hoge noorden acterende spreekstalmeester, in samenspraak met een op provinciaal niveau acterende clown, via een geheime rapportage een groot deel van het hooggeëerd publiek neerzet als tweederangsburgers die de democratie in het lokale bestuur ondermijnen.

Ik snap dat de lezer bij deze beeldspraak nu even het spoor bijster is en dat vereist dus verduidelijking. Het gaat om het volgende. Deze week ontving, volgens een zeer betrouwbare bron, een grote groep Noordwijkers een email waarin stond te lezen: ‘De gemeente Noordwijk heeft een Wob-verzoek ontvangen. In dit Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’. Dit document is eind december 2018 aan voormalig burgemeester J. Rijpstra aangeboden. Uw naam komt ook in het document voor en om die reden wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar de bijlage.’ Tot zover de tekst van de email.

Wat er in die bijlage heeft gestaan weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat er vanuit het dorp al een aantal verschillende reacties kwamen. Daarbij gingen namen van mogelijke meer beschuldigden rond. Het is nog even gissen want pas vanaf 7 april mogen belanghebbenden, ergens in een kamertje in het gemeentehuis, het document met de namen van Noordwijkers die de lokale democratie stelselmatig ondermijnen, inzien. Via een zienswijze mag men dan reageren, die dan mogelijk door de gemeenteraad wordt beoordeeld of zoiets.

En dan komt bij mij toch weer het onaangename gevoel van een ‘politiek circus’ boven drijven. Ik hoop wel dat ik via mijn bron op de eerste rang kan blijven zitten om alles waar te nemen. Zodat ik de lezer kan blijven informeren wat er zoal voor belangrijks wordt gepresenteerd. Wie de verdachtmakingen allemaal geldt. Wie er aan de touwtjes hebben getrokken en wat de gevolgen gaan zijn. Het blijft dus voor ons nog even gissen, maar zodra ik meer weet hoort u het zeker.

Meer berichten