Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Zalig Pasen

Ik zat vanochtend (eerste Paasdag) nog even mijn bijdragen voor de column van vorig jaar na te lezen. De rode draad in die stukjes was de eerste golf van het coronavirus. Nederland zat op slot, óók de kerken moesten de deuren sluiten. Er kon geen Pasen worden gevierd. Wat was dat een bizarre en ook verdrietige gewaarwording! 

Na een bemoedigende zomer sloeg in het najaar de tweede golf keihard toe en sindsdien zit Nederland opnieuw op slot. We hebben de laatste maanden zelfs een avondklok. Ook dit jaar geen Pasen in de kerken. De laatste vieringen (uiteraard met een zeer beperkt aantal kerkgangers) in de St. Maarten­parochie waren op Palmzondag. Met veel bereidwillige vrijwilligers­handen werd er digitaal vorm gegeven aan de vieringen van de Goede Week en van Pasen. Zo wordt onze ziel tenminste nog enigermate gevoed. Veiligheid boven alles!

Hoe viert u dit jaar Pasen? Ik heb er van afgezien om op familie­bezoek in Zuid-Limburg te gaan. Kamperen dan of de natuur in? Het weer werkt niet echt mee. Dan maar iets voor de inwendige mens. Ik heb in ieder geval paaseitjes gekocht, van chocolade en uiteraard ook echte eieren. Een flinke pan vol gisteren gekookt en later allemaal rood geverfd. Want zo hoort het eigenlijk, paaseieren moeten rood zijn, een verwijzing naar het bloed van Christus.

Voor de gelovige mens is Pasen het belang­rijkste feest van het jaar, belangrijker dan Kerstmis. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen is daarom ook de opstanding uit de dood van alle mensen, opstanding uit de eeuwige dood na ons leven. Jezus’ verrijzenis is onze opstanding naar nieuw leven, hier en nu en later in de eeuwigheid van onze dood.

Eeuwig leven na de dood is voor mij een zekerheid. Voor nu telt vooral dat geloof in nieuw leven hier en nu. Dat geeft mij moed. Moed die we allemaal nodig hebben om door die laatste fase van de coronacrisis heen te komen zodat we straks ons leven kunnen oppakken en weer ten volle mens kunnen zijn. Ik wens iedereen een heel zalig Pasen toe! Blijf het leven omarmen, houdt moed en blijf vooral gezond!

Pastor Jan Lamberts

Meer berichten