Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Puttertje. | Foto: Mark van Els</p>

Puttertje. | Foto: Mark van Els

Duinenpraat

Tuinieren

Het is voorjaar en de zon schijnt. Voor de meeste mensen de ideale tijd om tuinhandschoenen aan te trekken en de tuin of balkon weer klaar te maken voor de lente en de zomer. Heesters worden gesnoeid, de grond wordt aangeharkt en mooie nieuwe planten maken het geheel weer helemaal af.

En het mooie is: er valt in zo’n tuin zoveel te ontdekken! In een gemiddelde tuin tref je zomaar honderden soorten planten en dieren aan. Soms met de meest prachtige kleuren. Zelf zag ik dit jaar bijvoorbeeld al een dagpauwoog (vlinder) en putters (vogels) in onze eigen tuin. Om deze prachtige verschijningen in de tuin te zien is trouwens niet veel nodig. Een klein beetje groen heeft al een grote aantrekkingskracht.

Werkzaamheden

De afgelopen tijd zijn er binnen het Hollands Duin een paar grote projecten afgerond. Tijdens het broedseizoen, dat nu begonnen is, wordt namelijk niet gewerkt. Onder meer in Berkheide (Wassenaar/Katwijk) hebben werkzaamheden plaatsgevonden afgelopen winter. Duindoornstruweel is verwijderd om ruimte te maken voor de ontwikkeling van vochtige duinvalleien. De aanblik bij afronding van werkzaamheden in de natuur is niet altijd fraai: bos en struweel die veranderd zijn in een grote zandvlakte. Waar is dat nu voor nodig?

Ons wordt regelmatig gevraagd: “Waarom laten jullie de natuur niet gewoon haar gang gaan?”. Een begrijpelijke vraag. Helaas staat de natuur in veel gevallen onder invloed van de mens. Door stikstofuitstoot die de mens veroorzaakt, groeien bepaalde soorten bijvoorbeeld heel goed, zoals de duindoorn. Op sommige plekken, zoals in Berkheide, groeien er daar zoveel van dat andere kwetsbare leefgebieden, met bijbehorende flora en fauna, verdwijnen. Daarom is lokaal ingrijpen nodig om de meer open leefgebieden te herstellen. Maar omdat de duindoornstruwelen voor sommige planten en dieren juist wel een belangrijke rol vervullen gebeurt dat natuurlijk niet overal. Maatwerk dus.

Natuurbeheer is keuzes maken. Soms betekenen deze keuzes dat rigoureus ingrijpen nodig is om kwetsbare leefgebieden te beschermen. Natuurbeheer kan soms lijken op tuinieren in het groot. Maar dan wel tuinieren met het oog op de bescherming van planten en dieren die het moeilijk hebben. Dan krijgt dat tuinieren toch wel een extra dimensie.

Meer berichten