Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Lege winkelstraten en gesloten horecabedrijfjes. Bij ondernemers staat het water verder dan tot aan de lippen. | WS</p>

Lege winkelstraten en gesloten horecabedrijfjes. Bij ondernemers staat het water verder dan tot aan de lippen. | WS

(Foto: )

Water staat veel ondernemers tot aan de lippen

Op 16 december reserveerde de gemeenteraad €250.000,- om ondernemers ondersteuning te kunnen bieden als zij als gevolg van de coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen. Omdat die steun niet zomaar even kon worden gegeven vindt zijn oorzaak in Europese regels dat directe staatssteun niet zo maar mag en dat concurrenten er niet door mogen worden benadeeld.

Deze week gaf het college van B&W de goedkeuring aan een verordening waarin dit allemaal op juiste wettelijke manier is geregeld. Indien de gemeenteraad ook akkoord gaat en de verordening officieel vaststelt dan kan er aan de nodige steun uitvoering worden gegeven.

‘Corona Noodfonds ondernemers gemeente Noordwijk’ kan dan dienen als een vangnet om hulp te bieden aan ondernemers die door covid-19 in acute financiële problemen zijn terecht gekomen.

Maar verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark (VVD) doet meer. Net als vorig jaar al het geval was kan er zo nodig uitstel van betaling van OZB-belasting worden geregeld. Ook is er voor 2021 geen precarioheffing voor uitstallingen, standplaatsen en terrassen. Daarnaast wordt nog extra steun gegeven via de Bedrijven Investeringszones zodat geplande activiteiten en investeringen gewoon kunnen worden uitgevoerd.

Het college waakt er bovendien voor dat Noordwijk niet volledig op slot gaat. Het op de kaart zetten van Noordwijk via gerichte landelijke campagnes, zoals die in het verleden succesvol werden uitgevoerd, moet een vervolg krijgen. Door op een verantwoorde manier Nederlanders te verleiden voor kortere of langere tijd in Noordwijk te verblijven en dan vooral ook bestedingen van inwoners en bezoekers bij lokale winkeliers te stimuleren.

De politiek reageert hierbij op de noodkreten die regelmatig door ondernemers, vooral die in de horeca, maar ook door winkeliers zijn geuit. Het college herkent op diverse plekken schrijnende gevallen en herkent de signalen dat de steun vanuit de landelijke overheid bepaald onvoldoende is. Daarom eist de Noordwijkse politiek, via de genoemde noodverordening, de rol voor zich op als steunpilaar voor de lokale economie.

Meer berichten