Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Lente, Lijdenstijd en Pasen

Hoewel het officieel nog geen lente is, kreeg ik afgelopen week toch een lentegevoel. En ik was denk ik niet de enige. Wat kan de zon een positieve invloed hebben op je humeur. In de natuur komt alles weer tot leven. Sneeuwklokjes schoten uit de grond omhoog en bloeien naar hartenlust.

Misschien hielp het voor mijn humeur ook dat de overheid de maatregelen een klein beetje verruimd heeft. Dit alles kan een beetje moed geven in een tijd waarin veel mensen het moeilijk hebben.

De natuur laat zien en onderstreept wat God ons Zelf zegt: Dat Hij het is die leven, hoop en moed geeft. Wat mogen we er dankbaar voor zijn.

Ondanks de zonneschijn kan het leven voor mensen moeilijk blijven. Problemen verdwijnen lang niet altijd als sneeuw voor de zon. De een heeft meer nood en zorg dan de ander, maar de werkelijkheid is dat er in deze wereld lijden is en dat de dood er is.

Wetenschap en techniek brachten ons veel goeds en moois. Maar het is nog niet gelukt het lijden en de dood uit de wereld te bannen. Dat hier naar gezocht wordt laat wel zien dat wij mensen verlossing zoeken.

Het christelijk geloof verzwijgt de werkelijkheid van het lijden niet. Het Evangelie stopt dit lijden niet weg, redeneert het niet weg, overschreeuwt het niet. Het neemt het lijden en de gebrokenheid van de wereld helemaal serieus en het is daarop berekent.

Het lijden is werkelijkheid. Maar nu is God Zelf in het lijden gekomen. Zijn Zoon Jezus Christus heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven. Zijn lijden is uniek omdat Hij zo uniek is.

God is mens geworden om te lijden en te sterven en om zo het lijden en de dood te overwinnen. Dit was nodig omdat Hij in het lijden de schuld en zonden van de mensheid dragen moest.

Christus is gestorven en begraven, maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Dit is historische werkelijkheid. Er zijn betrouwbare historische getuigen van. God geeft nieuw leven door de dood heen!

We zijn onderweg naar Pasen. Feest van de opstanding van Christus uit de doden. Hij overwon de dood. Als iets is dat moed kan geven dat is het dat wel!

Wie Hem door een echt geloof mag kennen, die heeft de dood al achter zich. Een lied zingt: “Eens komt dan het groot ontwaken, eens de zege op de dood. Dan zal God een einde maken aan ellende en alle nood.”

Ds. J.A.J. Pater
Wijk Ichthus

Meer berichten