Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Honden uitlaten betekend  aan de riem met opruimplicht.
Honden uitlaten betekend aan de riem met opruimplicht. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Motie PUUR voor aanpassen hondenbelasting krijgt geen steun

In de gemeente Noordwijk zijn de bestaande zogenaamde honden-uitlaatgebieden waar geen opruimplicht van uitwerpselen geldt, inmiddels verdwenen. Deze keuze is gemaakt om in alle 4 de kernen gelijke regels te hanteren. Dus zoals in Noordwijkerhout gebruikelijk was, de honden aangelijnd en overal een opruimplicht.

Danielle Brink (PUUR) kwam naar aanleiding hiervan met een motie waarbij ze het college de keuze gaf om of de hondenbelasting, gezien het verlaagde dienstverleningsniveau, niet hoger te laten zijn dan de totale uitgaven binnen het hondenbeleid, of om met de huidige opbrengst van de hondenbelasting in alle drie de dorpen van de gemeente Noordwijk weer uitlaatplekken zonder opruimplicht te realiseren.

Geen doelbelasting

Mevrouw Brink stelde daarbij vast dat hondenbelasting een algemene belasting is en zeker geen doelbelasting. Ze had becijferd dat er een opbrengst is van € 300.000,-waar volgens haar berekening slechts € 70.000,- aan kosten voor uitloopplekken inclusief handhaving tegenover zou staan.

Wethouder Roberto ter Hark herinnerde aan eerdere raadsdiscussies over een collegevoorstel om de hondenbelasting te gaan afbouwen tot nul. Daar ging de raad toen niet in mee en zag de opbrengst hondenbelasting liever ingezet om mooie dingen te doen in beleidsvrije ruimte.

Dekkingsmiddel

De wethouder wilde vasthouden aan het beleid maar deed wel de toezegging om bij de perspectiefnota kosten en baten inzichtelijk te maken om dan opnieuw integraal te kijken of er ruimte is om de hondenbelasting geleidelijk af te schaffen. Maar voor nu is de opbrengst een structureel dekkingsmiddel in de begroting.

De woordvoerders van de andere partijen in de raad bleken wel bereid om in de toekomst de hondenbelasting nog eens opnieuw ter discussie te stellen maar zagen niets in de voorstellen van PUUR.
Zij gaven allen steun aan de opvattingen van wethouder Ter Hark. De motie werd dus alleen gesteund door PUUR en dus met 3 voor en 24 tegen, verworpen.

Meer berichten