Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Marie Jos&eacute; van Laere werd ingezworen als raadslid namens Lijst Salman. | Foto: Wim Siemerink&nbsp;</p>

Marie José van Laere werd ingezworen als raadslid namens Lijst Salman. | Foto: Wim Siemerink 

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Nota ‘Gebruik woningen’ met grote meerderheid aangenomen

Na de marathonzitting van vorige maand werd deze keer redelijk kort en zakelijk vergaderd. Burgemeester Wendy Verkleij vroeg zich bij de opening of de voorliggende en zeer beperkte agenda ook zou kunnen leiden tot acceptabele eindtijd. Zij leek uiteindelijk wel tevreden toen het doek om 23.20 uur viel.

Bij de opening vroeg Taetske Visser (PUUR) voor de zoveelste keer aandacht voor het verbeteren van de communicatie. Met name het steeds maar ruim overschrijden van gestelde termijnen voor het beantwoorden van brieven aan inwoners en daarnaast ook tijdsoverschrijding bij het beschikbaar stellen van de afschriften van vraag en antwoord aan de fracties. Opnieuw moest de voorzitter beterschap beloven. Daarna was de installatie van Marie José van Laere die namens Lijst Salman tijdelijk de plek in gaat nemen voor Eric Berg. Hij moet wegens ziekte zijn raadlidmaatschap voor een periode neerleggen.

Gebruik woningen

Het belangrijkste onderwerp deze avond was de ‘Beleidsnotitie gebruik woningen’ met de stelling dat een woning moet worden gebruikt om in te wonen. Eigentijdse ontwikkelingen waarbij speculatie en zogenaamde ‘huisjesmelkers een belangrijke rol zouden spelen zijn reden voor veel klachten van omwonenden. Daarnaast zijn er de tweede woningen, die soms lange tijd ongebruikt leeg staan. In de uitgebreide beleidsnota wordt het gebruik van woningen in detail omschreven met als doel ‘wonen waar gewoond moet worden’. In detail wordt een aantal zaken geregeld zoals toeristische verhuur van een woning, voorwaarden bij B&B, vakantieverhuur van woningen, recreatief gebruik van tweede woningen en tot slot kamerverhuur. Het college wil in deze zeer complexe materie vooral consequent kunnen gaan handhaven.

Amendementen halen het niet

De oppositie zag diverse reden tot verbetering van het bedoelde beleid en kwam met een vijftal amendementen. Waarbij aandacht ging naar starters, arbeidsmigranten, kamerverhuur en eigen gebruik van tweede woningen. Bij dat laatste was vooral Taetske Visser (PUUR) bang dat door beperkte aanwezigheid van eigenaren in deze woningen de gemeente in de winterperiode zou veranderen in ‘Spookstad aan zee’. De uitgebreide tijdrovende pleidooien van de indieners van de 5 amendementen maakten nauwelijks indruk op de meerderheid van de raad. Verantwoordelijk wethouder Alkemade weerlegde bovendien de noodzaak ervan en vervolgens werden ze alle 5 dan ook verworpen. Alkemade toonde zich tevreden dat de gemeenteraad met hem het speculeren met woningen wil gaan terugdringen. Het collegevoorstel ‘Vaststellen gebruik woningen’ werd hierna met nagenoeg algemene stemmen aangenomen.

Nadat haar fractievoorzitter bij de opening al zeer kritisch was geweest richting de ambtelijke organisatie kwam tijdens het indien van een amendement ook raadslid Danielle Brink-Musters (PUUR) met harde kritiek.

De ambtelijke ondersteuning zou niet optimaal zijn geweest. De burgemeester corrigeerde haar openlijk door op te merken dat het steeds weer bekritiseren van de ambtelijke ondersteuning achterwege moest blijven. ‘Het is uw amendement en dus uw verantwoording’, aldus de voorzitter.

Moties

Een motie van D66 en NZL haalde een minimale meerderheid van 14 voor en 13 tegen.
Deze motie roept het college op om kaders uit te werken voor omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte en binnen een half jaar met een voorstel te komen.

Tot slot was er een met algemene stemmen aangenomen motie om als gemeente Noordwijk vooral zaken te doen met lokale ondernemers. Het mag opmerkelijk worden genoemd dat hiervoor een speciale motie nodig blijkt en dat de verantwoordelijken in het gemeentehuis hier kennelijk regelmatig aan moeten worden herinnerd.

Meer berichten