Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Van den Berg: &lsquo;Ik nodig iedereen uit om over hun eigen specifieke situatie met ons in overleg te gaan.&quot;</p>

Van den Berg: ‘Ik nodig iedereen uit om over hun eigen specifieke situatie met ons in overleg te gaan."

(Foto: )
Politiek

Raad op glad ijs bij generaal pardon paardenweitjes

Bruisend Noordwijk komt tijdens raadsvergadering van 16 februari met een motie inzake de commotie rondom de handhaving van bestemmingsplannen bij de zogenaamde paardenweitjes.

In een persbericht verklaart Jaap de Moor dat het naar de mening van zijn eenmansfractie zou kunnen langs de lijnen van een Generaal Pardon en persoonlijke gedoogbeschikkingen.

De Moor neemt dit initiatief naar aanleiding van een petitie van de actiegroep ‘Waarom weg?’. De actiegroep wordt gesteund door Vrije Ondernemers Noordwijk en zegt op te komen voor eigenaren en huurders van paardenweitjes, volkstuintjes, hakhoutbosjes, boomgaarden etc., die op basis van de geldende bestemmingsplannen uit de Duin- en Bollenstreek moeten verdwijnen.

De emoties rondom het onverwacht handhaven door de ODWH liepen hoog op. Dat handhaven vloeit voort uit het pact van Teylingen van 1996 waarbij de gemeenten in de Bollenstreek de vergaande verrommeling in de streek een halt toe wilden roepen. Al eerder was er commotie over oneigenlijk gebruik van voor bollengrond bestemde percelen. De politiek zag geen kans om daadkrachtig op te treden en schoof het probleem tot nu toe voor zicht uit. Maar handhaven op bestemmingsplan was, is en blijft een wettelijke plicht.

Lak

Nu wordt dus vanuit de gebruikers en eigenaren opgeroepen om te komen tot een generaal pardon. Desgevraagd reageert wethouder Sjaak van den Berg op de overigens nog officieuze motie van Bruisend Noordwijk: ‘Indien de gemeenteraad zo’n motie van Bruisend Noordwijk wil aannemen dan moet zij zich direct gaan beraden over de eigen rol. Want het betekent lak hebben aan de bestaande regels die door diezelfde gemeenteraad zijn vastgesteld.’

Hij benadrukt echter wel: ‘Ik nodig iedereen uit om over hun eigen specifieke situatie met ons in overleg te gaan. Om duidelijkheid te krijgen en te verschaffen. Wat voor iedereen duidelijk moet zijn dat alles begon met het Pact van Teylingen in 1996. Daar hebben we in regionaal verband afspraken gemaakt om de verrommeling in de Bollenstreek met elkaar te gaan opruimen. Handhaving richt zich dus vooral op wat er na 1996 in strijd met de bestemmingsplannen bijgekomen is. In sommige andere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Met kiezen voor een zogenaamd generaal pardon begeeft de gemeenteraad zich op bijzonder glad ijs.’

Na 16 februari komt dus mogelijk meer duidelijkheid over politieke keuzes door de partijen in de gemeenteraad. Ook over hoe het staat met de steun aan de in de streek gemaakte gezamenlijke keuzes.

Meer berichten