Horeca wil concrete ondersteunende maatregelen
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>&#39;Waar je als ondernemer wel wat mee opschiet zijn concrete acties die verlichting en perspectief bieden.&rsquo;&nbsp;</p>

'Waar je als ondernemer wel wat mee opschiet zijn concrete acties die verlichting en perspectief bieden.’ 

(Foto: PR)

Horeca wil concrete ondersteunende maatregelen

De Noordwijkse Horeca is de wanhoop nabij en het bestuur stelt vast dat een andere lokale aanpak noodzaak is. Want er blijkt dat het regelmatig overleg met de gemeente Noordwijk wel mooie uitspraken maar zeker geen tastbare resultaten oplevert.

In een officiële boodschap lezen we de verklaring: ‘Inmiddels is het een opeenstapeling van onderwerpen die via diverse bijeenkomsten wel al maanden zijn besproken maar waarbij nauwelijks enige vooruitgang wordt geboekt. Het openbaar bestuur is niet in staat dit te vertalen naar concrete acties of ondersteunende maatregelen. Met als gevolg een achterban die zich zeer terecht beklaagt.’

Voorzitter Stokkermans uit zich ook kritisch over de eigen achterban: ‘Als voorzitter van de KHN afdeling Noordwijk vind ik het van diverse strandpaviljoens van weinig solidariteit getuigen om met de take away over de randen te gaan.’ Hij stelt vast dat het hierdoor de overheid wel heel makkelijk wordt gemaakt om extra beperkingen op te leggen.

Deze week was commissaris van de koning Jaap Smit in Noordwijk. Hij besprak de actualiteit met een zestal horecaondernemers waarvan er inmiddels een aantal in de bijstand zit. De reactie van Stokkermans: ‘Het was een constructief gesprek waarin de commissaris werd geraakt door de verhalen die werden verteld’. Maar hij concludeert: ‘De komst van de commissaris van de koning en de mogelijkheid je verhaal te doen, biedt troost. Als horecaondernemer schiet je er echter niets mee op. Waar je als ondernemer wel wat mee opschiet zijn concrete acties die verlichting en perspectief bieden.’ Een vertwijfeld bestuur van de horecaondernemers beseft dat het anders zal moeten om resultaat te verkrijgen en kondigt een nieuwe actie aan. Om de gemeenteraad inzicht te geven in de situatie waar we ons momenteel bevinden, belegt KHN samen met NOV een speciale bijeenkomst voor de fractieleiders van de gemeenteraad. De voorzitter laat weten met een herstelplan voor de Noordwijkse toeristische economie te gaan komen met suggesties richting gemeente Noordwijk en andere bestuurlijke organen om een snel herstel aan te jagen en vooral actief faciliterend te gaan optreden.

Meer berichten