Geduld
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Geduld

Met geduld is iets vreemds aan de hand. Vaak wordt geduld als een positieve eigenschap gezien. “Geduld is een schone zaak.” Ja, zo luidt het spreekwoord. Maar als er van ons geduld gevraagd wordt, dan vinden we meestal zo mooi niet meer.

Misschien denk je bij geduld vooral aan wachten. Wanneer is de lockdown weer voorbij? Maar het is meer. Het heeft met dulden te maken. Met verdragen van omstandigheden die niet leuk zijn. Als je het naar je zin hebt dan heb je tenslotte weinig geduld nodig.

Maar hoe is dat onder moeilijke omstandigheden? Hoe kun je dan geduldig zijn? Waar haal je dan de kracht vandaan om vol te houden? Om lijden te verdragen?

Het helpt het als je een doel hebt in het leven. De atheïst Nietzsche schreef: “Wie een ‘waarom’ heeft waarvoor hij leeft, kan bijna elk ‘hoe’ verdragen.” Als je het doel scherp hebt, dan is het mogelijk geduld op te brengen.

De grote kerkvader Augustinus bracht het doel van ons leven heel mooi onder woorden in een gebed. Hij bad tot God: “U hebt ons geschapen voor Uzelf en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.” God is het doel van ons bestaan. Hij wil dat we met en voor Hem leven. Doet u dat? Doe jij dat?

Als het gaat over de moeilijkheden in deze wereld dan wordt God nog wel eens ter verantwoording geroepen. Terwijl als er iemand veel moet verdragen Hij het is. Hij krijgt in ons leven niet de plaats die Hem toekomt. Hij wordt naar de rand verbannen of nog erger.

Als er iemand veel geduld moet hebben dan is het God wel. Weet wat je zegt als je tegen God zegt: “Doe eens iets aan de ellende in de wereld.” De Club van Rome schreef in 1974: “De aarde heeft kanker en die kanker heet mens.” Als dat zo is dan lijkt het mij helder wat God met ons moet doen.

Het wonder is: God heeft er iets aan gedaan! Niet alleen heeft Hij ontzettend veel geduld. Hij wil ook dat het goed komt tussen Hem en ons. Daarvoor stuurde Hij Zijn Zoon naar deze wereld: om het goed te maken. Er moest een schuld betaald worden.

Nu biedt God door Hem aan iedereen, ook u en jou, vergeving aan! Mag u in die vergeving delen? Nee, dan verdwijnen echt al je moeilijkheden niet. Maar ze komen wel in een ander licht te staan.

De dichter van Psalm 73 zegt: “Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de Rots van mijn hart, en mijn Deel in eeuwigheid.”

Ds. J.A.J. Pater
Wijkgemeente Ichthus Noordwijk

Meer berichten