Raad positief over verkoop Pesthuis
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: piet de boer
Politiek

Raad positief over verkoop Pesthuis

De gemeenteraad is deze week, na een langdurig traject, in principe akkoord gegaan met de voorgenomen onderhandse verkoop van ‘t Pesthuis en het bijbehorende terrein aan de partners van het Welzijnsplein, voor een marktconform bedrag van 350.000 euro.

Daarvoor zal er een wijziging nodig zijn van het nu geldende omgevingsplan. In de toekomst zal dan het onderhoud van de zogenaamde Engelse tuin en de begraafplaats worden overgelaten aan de Dierenhoeve, een van de drie partners in de eigendomsconstructie. Die niet alleen een garantstelling krijgen toebedeeld maar bovendien ook de graasweides kosteloos mogen gaan gebruiken.

Het geheel is dus ondergebracht in een samenwerkingsverband van kinderboerderij de Dierenhoeve met kinderdagverblijf de Palmboom en Actor Consultancy, die gezamenlijk verder gaan als het Welzijnsplein.

Verheugd

Wethouder Sjaak van den Berg reageerde verheugd op de beslissing van de raad en zag hiermee eindelijk een einde komen aan wat hij noemde een zeer langdurig traject rondom de noodzakelijke herplaatsing van de Dierenhoeve. Hij zei zich te realiseren dat in de eigendomsconstructie ook sprake is van commerciële partners die mee profiteren van gemeenschapsgelden. Maar vond dit toch een goede zaak.

Kritisch

Van de kant van de PvdA kwamen nog wat kritische geluiden. Vooral wat betreft het voordeel wat de commerciële partijen genieten. Rommie van Dokkum stelde nog voor om hun deel van het voordeel op de grondprijs hen niet te gunnen maar het voordeel geheel in de kas van de Dierenhoeve te laten vloeien.

Het voorstel van Hans Knapp om vooral een eerste recht van koop in de overeenkomsten vast te leggen werd algemeen omarmd. Het definitieve besluit zal in raadsvergadering van 15 december worden genomen.

Meer berichten