Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Jaap de Moor vond de aanpak van de verrommeling &#39;Russische roulette&#39;.</p>

Jaap de Moor vond de aanpak van de verrommeling 'Russische roulette'.

( Foto: archief )
Politiek

Dick Gutlich: We zijn aan het pot verteren

De begrotingsbehandeling bracht de oppositie op sommige punten niet dichter bij elkaar. Zo viel er een kloof tussen PvdA en D66 . Dat de PvdA een ontwikkeling van elke vorm van kuuroordexploitatie rond de Langevelderslag op voorhand al afwees viel verkeerd bij D66. Dick Gutlich riep op om juist samen op te trekken om de inwoners ervan te laten profiteren. En mogelijk initiatieven op de juiste waarde te schatten.

Astrid Warmerdam van DOEN reeg een kettinkje van complimenten voor het college aaneen. Zoals te verwachten brak zij een lans om vooral gebruik te blijven maken van de ODWH bij het handhaven. En om daarbij open en professioneel te blijven communiceren. Zij sprak van beschamend veel schriftelijke vragen vanuit de raad aan het college.

Groen Links vond het beleid rond duurzaamheid te matig. Louis Koppel kwam met het voorstel om vooral gebouwen duurzamer te maken en met organisaties, bedrijven en instellingen te gaan praten om hier creatief op te anticiperen. Zoals te verwachten een pleidooi voor het snel volbouwen van Bronsgeest om de grote achterstand in te lopen op gebied van sociale huurwoningen.

Opvallend is dat Groen Links de ooit opgedoekte adviesraad voor Cultuur mogelijk weer nieuw leven gaat worden in geblazen.

Potverteren

Het CDA wil vooral de inwoner vroegtijdig betrekken in nieuwe plannen. En dringt aan op het zeker stellen van de veiligheid in Noordwijk. En geeft het college en pluim voor de miljoenensteun bij de coronaproblemen die Noordwijk treffen.

D66 stelde vast dat het college feitelijk aan het potverteren is. Omdat de diverse reserves worden aangesproken om de begroting op orde te houden. Hij vreesde het achterblijven de ontwikkeling van het kuuroord en hoorde de toeristen al wanhopig zoeken: ‘Waar is het kuuroord te vinden?

Daarnaast liet Dick Gutlich weten dat er opnieuw moet worden gekeken naar het functioneren van de GOM. Heel pijnlijk, zo weten we inmiddels, was zijn vraag of het college van plan zou zijn om afscheid te nemen van het gebouw van de Schelft.

Bruisend Noordwijk tenslotte stelde de recente handhaving van verrommeling aan de orde. Een gezamenlijke actie van de wethouders in de Bollenstreek tegen het tegenstrijdig gebruik van bollengrond. Jaap de Moor noemde de uitvoering een Russische roulette. En twijfelde daarnaast nut en noodzaak. Hij noemde het in strijd met de gemaakte afspraken over een gewenst veelzijdig landschap.

Meer berichten