Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>St. Antonius van Padua krijgt een half miljoen voor verduurzaming van het woningenbestand. | Foto: BO</p>

St. Antonius van Padua krijgt een half miljoen voor verduurzaming van het woningenbestand. | Foto: BO

(Foto: )

Half miljoen voor duurzame woningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft de gemeenteraad voorgesteld om aan Sint Antonius van Padua € 500.000 beschikbaar te stellen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad van de woningstichting. Het gaat om € 250.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021. De toezegging maakt onderdeel uit van de Prestatieafspraken die jaarlijks gemaakt worden tussen de gemeente en de woningstichtingen Padua en Stek.

Naast de doelstelling van Padua om met nieuwbouw de voorraad sociale woningen verder uit te bouwen staat duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Dat blijkt onder meer uit een convenant die koepelorganisatie van de woningstichtingen Aedes getekend heeft. Daarin werd opgenomen dat de woningen van alle woningstichtingen in 2020 gemiddeld het energielabel B moeten hebben. Padua realiseerde dat al in 2018.

Ook in 2019 werd fors geïnvesteerd. 69 woningen en 3 appartementengebouwen werden voor een bedrag van € 229.000 voorzien van in totaal 677 zonnepanelen. Nog eens 9 woningen werden qua wooncomfort geriefelijker gemaakt. Dit jaar werd op die weg voortgegaan. Op zo’n 100 woningen werden voor een bedrag van € 200.000 zonnepanelen aangebracht.

Daarnaast werden 60 woningen in drie flatgebouwen zodanig energetisch verbeterd dat zij van energielabel D of E opklommen naar de hoogste, A. De verbetering werd gerealiseerd met de aanpassing van het collectieve cv-systeem en de vervanging van de boilers door types die minder energie verbruiken en een langere levensduur hebben. Op de drie flatgebouwen zijn ook zonnepanelen geïnstalleerd.

Padua voert daarnaast twee proeven uit die positief moeten uitwerken qua duurzaamheid. De eerste is gericht op een betere ventilatie in de woningen en bij de tweede worden roosters aangebracht die er voor zorgen dat er geen onnodige koude lucht naar binnen komt. De ingreep in de flats kost € 713.000.

Meer berichten