Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr./Rene Faas
Politiek

Werkwijze GOM vraagt om discussie

Volgende week gaat de Noordwijkse politiek met elkaar in gesprek over de werkwijze van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, de GOM. Steeds vaker is de bebouwing in het bollenlandschap reden voor politieke discussie over regels die de gemeenteraad zelf eerder heeft vastgesteld.

Dick Gutlich (D66) stelt dat de huidige werkwijze van de GOM nader moet worden bekritiseerd. Hij stelt daarnaast vast dat ook andere gemeenten er kennelijk niet helemaal gelukkig mee zijn. In de gemeente Teylingen heeft de rekenkamer over de werkwijze van de GOM een rapport uitgebracht waarin een aantal aanbevelingen. Die volgens Gutlich waardevol genoeg zijn om die ook in Noordwijk tegen het licht te houden. Hij wijst op een brief aan de diverse gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk, Hillegom en Lisse van de raadswerkgroep GOM Teylingen waarin gemeld dat dat de rekenkamercommissie van de gemeente Teylingen onderzoek heeft gedaan naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenteraad op de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Een onderzoek dat in gaat op de vraag welke beïnvloedingsmogelijkheden al door de gemeenteraad worden benut en welke nog niet.

Gutlich wordt in zijn oproep tot nadere discussie gesteund door Louis Koppel (GL). Die vaststelt dat er de laatste tijd veel berichtgeving in de lokale media en op de sociale media is verschenen; die niet altijd even volledig is maar wel veel onrust veroorzaken. Daarnaast is het veel bekritiseerde handhavend optreden van de ODWH volgens Koppel ook iets om met elkaar te bespreken.

Veel onwetendheid

Wat tijdens de diverse politieke debatten in Noordwijk al eerder duidelijk werd is dat er ook in de politiek nog heel veel onwetendheid is over de werkwijze, de bevoegdheden en de taken van de GOM. Ook portefeuillehouder Theo Alkemade zal aan de digitale ronde tafel plaats nemen.

Meer berichten