Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Sebastiaan Duivenvoorde deelde een motie voor behoud van de gemeentelijke publieksbalie in Noordwijkerhout.</p>

Sebastiaan Duivenvoorde deelde een motie voor behoud van de gemeentelijke publieksbalie in Noordwijkerhout.

(Foto: PR )
Politiek

Publieksloket in Noordwijkerhout blijft toch

Deze week waren er drie opvallende moties in de gemeenteraad waar behoorlijk over werd gediscussieerd. Opvallend genoeg werd in alledrie de gevallen het advies van het college door de meerderheid genegeerd.

Noordwijkerhouter Sebastiaan Duivenvoorde kwam namens het CDA en gesteund door NZLokaal met een motie om de publieksbalie voor gemeentezaken in Noordwijkerhout ook in de toekomst gedeeltelijk open te houden.

Burgemeester Verkleij, als portefeuillehouder, maakte duidelijk het open houden en dan zorgen voor een goede dienstverlening in de ogen van het college teveel kosten met zich mee bracht. Zij wees op het zeer beperkt gebruik van gemiddeld slechts twee personen per uur. Daarnaast op de regelmatige uitbreiding van de digitale mogelijkheden. Bovendien is er de service van thuisbezorging. Daarnaast maakte ze duidelijk dat openstelling vereist dat er vakspecialisme aanwezig dient te zijn; wat niet voor iedereen even duidelijk was.

De burgemeester kon dan ook de meerderheid van de raad niet bewegen om rationeel met het college mee te denken. Met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen werd deze motie, kennelijk op basis van emotie, toch aangenomen.

Verkeersveiligheid

Ook de motie over het verkeersveiliger maken van de zogenaamde Lage Gooweg in Noordwijkerhout kreeg tegen het advies van het college in, door de gemeenteraad toch goedkeuring. Het gaat om de erfontsluitingsweg voor aangrenzende villabebouwing tussen de rotondes bij de Leeuwenhorstlaan en de Schulpweg. Ter plekke dient volgens de indieners de maximum snelheid te worden verlaagd vooral om dat de schoolgaande jeugd, wandelaars en trimmers veel gebruik maken van deze weg.

Wethouder Roberto ter Hark wees op de metingen die worden verricht betreffende de verkeersveiligheid. Die metingen geven aan dat er geen sprake is van een bijzondere situatie. Hij raadde als portefeuillehouder de motie af omdat de huidige inrichting van de weg en de geldende maximum snelheid van 40 kilometer voldoende zou zijn. Hij zegde toe in de toekomst bij groot onderhoud er opnieuw naar te willen kijken. Maar het huidige budget voor de ernstige onveilige plekken hieraan nog niet te willen besteden.

Schouder aan schouder

De gemeenteraad bleef deze avond de adviezen van het college op eigen waarden schatten. De motie ‘Schouder aan Schouder’ van Bas Knapp (VVD) en Jaap de Moor (BN) werd namens het college door wethouder Roberto ter Hark wel van positief advies voorzien. Maar de suggestie om de mogelijkheid te onderzoeken om een fonds in het leven te roepen waaraan inwoners en bedrijven kunnen doneren, met daarop een vermeerdering door de gemeente Noordwijk, de zwaar getroffen lokale horeca kan worden gesteund, vond geen genade bij de meerderheid van de raad. Volgens wethouder ter Hark is het wel degelijk een interessante mogelijkheid die het verdient om nader te worden onderzocht. Omdat het uitkomst zou kunnen bieden om te komen tot een legale manier van steun. Maar het pleidooi van de indieners inclusief dat van de wethouder, bleek onvoldoende om de motie door de raad te loodsen.

Uit de diverse interrupties werd overigens duidelijk dat niet iedereen de strekking van de motie had begrepen. Alleen CDA, D66, Bruisend Noordwijk en VVD gaven hun steun. Met 12 voor en 15 tegen werd de motie, voor het onderzoeken van mogelijke steun aan de lokale horeca, verworpen.

Meer berichten