Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Foto: WS</p>

Foto: WS

Politiek

Algemene politieke beschouwingen

De jaarlijkse begrotingsdebatten vergen ieder jaar veel tijd. Mede daarom begint de raadsbijeenkomst op 10 november al om 16.00 uur. Deze vergadering staat volledig in het teken van de programmabegroting 2021 met daaraan gekoppeld de algemene beschouwingen van de tien Noordwijkse politieke partijen.

Opnieuw wordt dit een digitale aflevering waardoor de gebruikelijke politieke traditie van veel schorsingen en veel onderling overleg tussen partijen, in een heel ander daglicht zullen komen te staan. De persoonlijke onderlinge contacten die kunnen leiden tot meer begrip voor elkaars overwegingen zullen tot een minimum worden beperkt.

Inmiddels wordt bekeken of politieke fracties in diverse ruimtes in het gemeentehuis een plek kan worden geboden. Zodat tussen het online vergaderen door er wel onderling persoonlijk fysiek overleg kan plaats vinden. Zoals in een pauze die gepland is tussen 18.15 en 20.00 uur. Die kan worden gebruikt om een hapje te eten. Maar mogelijk ook om met elkaar in kleine gezelschappen en geheel conform de coronaregels te overleggen.

Meer berichten