Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Bas Knapp: ‘Politiek moet soms lef durven tonen.'
Bas Knapp: ‘Politiek moet soms lef durven tonen.' (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Motie vraagt hulp aan lokale horeca

In een motie van Bas Knapp (VVD), die tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober wordt ingediend, wordt het college opgeroepen om de zwaar getroffen lokale horeca maximaal te ondersteunen. Het college dient hiertoe een steunfonds in het leven te roepen. En moet bovendien zo snel mogelijk een campagne lanceren die dit steunfonds onder de aandacht van de inwoners brengt. 

In de motie, de mede wordt ingediend met Jaap de Moor(Bruisend Noordwijk) wordt vastgesteld dat in deze onzekere tijden het vooral gaat om bestuurlijke daadkracht, creativiteit en solidariteit. Het genoemde steunfonds zou financieel moeten worden gevoed door bijdragen vanuit de gemeenschap. Waarbij zeker aan de bedrijven die juist profiteren van de coronacrises zoals supermarkten, moet worden gevraagd om te doneren. En daarnaast zullen ook anderen op een eigentijdse manier moeten worden gestimuleerd om invulling aan dit fonds te geven.

De gemeente Noordwijk zou het actief bijdragen van sympathisanten moeten stimuleren door de inbreng van bewoners en bedrijven te verdubbelen. Daarnaast moet de gemeente Noordwijk ook de kosten van het instellen van het fonds als mede de promotiekosten en de daadwerkelijke uitvoering ervan, voor haar rekening nemen.

Vanuit de andere partijen werd tot nu toe nog terughoudend gereageerd. Sympathie overheerst maar er klinkt ook terughoudendheid. Bovendien rijst er een aantal vragen.

De vraag wat de verantwoordelijk wethouder ervan vindt is de meest voor de hand liggende. Vanuit de gemeenschap zijn de eerste reactie voorzichtig positief. Iedereen beseft wel dat de horeca met vier weken lang een totale sluiting, onevenredig zwaar wordt getroffen. Tegenslagen blijven natuurlijk niet beperkt tot de horeca alleen. Er zijn meer branches die grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Dinsdag in de openbare discussie tijdens de raadsvergadering zal het daar ongetwijfeld ook over gaan.

Vanuit de andere partijen werd tot nu toe nog terughoudend gereageerd. Sympathie overheerst maar er klinkt ook twijfel door en er reizen een aantal vragen. De vraag wat de verantwoordelijk wethouder er van vindt is de meest voor de hand liggende. Maar bovendien is er onzekerheid over hoe de achterban gaat reageren.

Uit de allereerste reacties vanuit delen van de gemeenschap blijkt dat men voorzichtig positief is. Maar het gelijkheidsbeginsel blijkt reden om vraagtekens te plaatsen. Dinsdag in de openbare discussie tijdens de raadsvergadering zal het daar ongetwijfeld met nadruk over gaan.

Bas Knapp geeft zelf al de eerste voorzet als hij desgevraagd zegt: ‘Natuurlijk zijn er wellicht ondernemers in andere branches die zich hierdoor gepasseerd voelen. Dat realiseer ik me wel degelijk. De keuze om dit nu te doen is mede daardoor bepaald niet makkelijk. Maar de horeca is wel de groep die het zwaarst wordt getroffen. Helemaal niemand helpen is de ander kant. Ik vind dat een politicus soms lef moet durven tonen. Waarbij ik me volledig realiseer dat ik met dit initiatief mogelijk ook mensen teleurstel.’

Meer berichten