Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Samen (2)

‘Langzamerhand word ik er een beetje moe van’, verzuchtte een bekende Noordwijkse die ik toevallig ontmoette. ’Je wordt er dagelijks op geattendeerd dat alles veel beter afloopt als je samen de schouders er onder zet. Kennelijk hebben de gemeentelijke communicatieadviseurs gemeend dat ‘samen’ er bij ons ingestampt dient te worden.’

Omdat ik veel respect heb voor die ondernemende dame nam ik geduldig de tijd om naar haar te luisteren. Om het gesprek op gang te houden deed ik even heel erg Nederlands en stelde de vraag ‘Hoezo?’

Gelijk kwam er een tsunami aan voorbeelden uit haar mond. Waarin zij vaststelde dat de burgemeester in vrijwel elke publieke uiting ons oproept om het samen te doen. Dat dit op de website van de gemeente het niet anders is. Dat we samen een omgevingsvisie moeten maken. Dat we samen het virus eronder kunnen krijgen. Dat wij samen moeten bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Dat we samen het restafval moeten verminderen. Dat we samen ideeën moeten aandragen om in Noordwijk gelukkiger te worden.

Toen ik dit allemaal zo aanhoorde moest ik haar wel gelijk geven. Ik stelde haar de vraag: ‘Hoe zie jij dit dan voor je?’ Met als gevolg dat we al heel snel zaten te filosoferen. Daarbij kwam een behoorlijk aantal onderwerpen ter sprake. We meenden dat ook de landelijke overheid de nadruk legt op samen. Dat samen soms betekent in heel groot verband. Maar dat je samen ook kan uitleggen dat het juist in klein verband effectief is. Dat samen feitelijk moet betekenen dat we in een vorm van teamverband tot prestaties komen. Dat samen niet betekent dat er altijd gelijkwaardigheid dient te zijn maar dat er sterke mensen nodig zijn om binnen een team de zwakkere optimaal te laten presteren.

Toen we terugkeerden in de werkelijkheid kwam de samenwerking binnen de Noordwijkse politiek natuurlijk ook ter sprake. Het triggerde mij toen ik hoorde zeggen: ‘Vanuit het gemeentehuis klinkt het, we werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt. Hoe kan je nu met droge ogen beweren dat we samen Noordwijk maken maar dat we vooral de eigen identiteit van 4 dorpen moeten bewaren?’ Met de toevoeging van de dame: ‘Dat is natuurlijk politiek geneuzel en bedoeld om de eigen lokale kiezers niet voor het hoofd te stoten. Je kan niet vanuit één begroting werken en 4 identiteiten in stand houden. Dan zul je daar voor elk aparte geldstromen voor vrij moeten maken. En de inkomsten en kosten ook moeten labelen’.

Ik realiseerde mij daarbij dat men het in de Noordwijkse politiek over ‘samen’ nooit eens zullen worden. De inmiddels 10 politieke partijen zullen samen gewoon voor eigen parochie blijven preken. En samen van ons belastinggeld dure bureaus blijven inhuren om hun gelijk te halen. Daar kunnen we als inwoners samen vergif op innemen.

Nu maar hopen dat ‘samen’ u niet de keel uithangt.

Meer berichten