Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>De communicatie vanuit het gemeentehuis zou beter moeten, vindt nu ook het georganiseerde bedrijfsleven.</p>

De communicatie vanuit het gemeentehuis zou beter moeten, vindt nu ook het georganiseerde bedrijfsleven.

(Foto: WS)
Politiek

Ondernemers willen snel praten over extra steun

Landelijke maatregelen, regionale maatregelen en lokale maatregelen hakken erin. Bewoners lokale winkeliers, horecaondernemers en de thuiswerkende ambtelijke organisatie van de gemeente hebben hier dagelijks mee te maken.

De overheid dringt erop aan dat er gezamenlijk moet worden opgetrokken om tegenstand te kunnen bieden aan het verwoestende coronavirus. De NOV, NOV Noordwijkerhout en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk hebben op 27 september gezamenlijk een brief naar het College Burgemeester en Wethouders gestuurd. Daarin het verzoek om een spoedige reactie op hun vragen en voorstellen betreffende steun vanuit het gemeentehuis aan ondernemers.

‘Naar aanleiding van ons schrijven van 15 maart heeft u aangegeven dat de gemeente na de zomer met de toerisme gerelateerde ondernemers in gesprek gaat over een financiële tegemoetkoming van de lokale lasten zoals pacht, precario, etc. Inmiddels zijn we in eind september aangekomen en mede omdat wij vanuit de Gemeente Noordwijk nog geen signalen ontvangen hebben, nemen wij het initiatief om dat gesprek met elkaar te gaan voeren.’ Tot zover de brief.

Tot grote ergernis van het bestuur van de KHN afdeling Noordwijk moest men echter twee weken later constateren dat de enige reactie vanuit het gemeentehuis slechts een ontvangstbevestiging was. Maar dat van enig contact hierover geen sprake is.

Het bestuur van de KHN afdeling Noordwijk stelt vast dat het helaas niet de eerste keer is dat zij moeten constateren dat een reactie vanuit de gemeente Noordwijk richting de ondernemers veel te lang op zich laat wachten. In een recente reactie vanuit het bedrijfsleven is dan ook te lezen:

‘Uiteraard realiseren we ons dat de COVID-19-situatie ook voor de gemeente en de ambtelijke organisatie uitdagingen heeft en is er daarnaast zeker respect voor de manier waarop vele ambtenaren en het openbaar bestuur in deze tijd het verschil maken. Desalniettemin was een uitnodiging voor een kop koffie of een digitale vergadering wel het minste wat wij hadden mogen verwachten. Nog beter was een concreet voorstel voor lastenverlichting zoals dit voor de zomer al is toegezegd aan het Noordwijkse bedrijfsleven.’

Inmiddels zijn er opnieuw zeer ingrijpende maatregelen genomen door de veiligheidsregio Hollands Midden waardoor ook in Noordwijk restaurant die verbonden zijn aan sportclubs, hun deuren moesten sluiten. De onzekerheid over wat er straks nog meer te wachten staat groeit. Gezamenlijk optrekken begint natuurlijk bij een juiste communicatie. Te vaak blijkt in de gemeente Noordwijk dat, ondanks een goede wil, de communicatie tussen lokaal bestuur en bevolking nogal wat te wensen overlaat. Het feit dat nu ook de contacten met het georganiseerde bedrijfsleven op de lange baan worden geschoven geeft mogelijk opnieuw voeding aan onnodig veel wantrouwen richting de lokale politiek.

Meer berichten