Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy

Goede voorbeeld

Zaterdagmiddag viel hij zomaar bij ruim 9000 huishoudens in de bus. Een professioneel ogend product van vormgevers en drukkerij.

Maar opvallend genoeg werd dit zeer professioneel ogende magazine inhoudelijk heel succesvol geproduceerd door Noordwijkse amateurs. Die volgens mijn informatie samenwerkten op basis van passie en vriendschap en soms positieve strijd in het belang van de club. Allemaal niet voor eigen gewin maar nadrukkelijk in het grote belang van hun jubilerende voetbalvereniging. Diverse belangengroepen binnen de grote eenheid bundelden hun krachten om te komen tot een uniek resultaat. Met als gevolg naar buiten toe een alom gewaardeerd succes en intern meer begrip voor elkaar en voor elkaars belangen.

In dit verband is er zeker een vergelijking te maken met de dorpspolitiek en onze gemeenteraad. Waar we eveneens verschillende belangengroepen kennen. En die door op eenzelfde manier van samenwerken zouden kunnen komen tot een vergelijkbaar resultaat. Zo’n resultaat waar iedereen met ontzag over spreekt. Waardoor het gezamenlijk belang, in dit geval vertrouwen in de dorpspolitieke en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad, een bijzonder positieve impuls zou kunnen krijgen. Met als gevolg dat dit uiteindelijk voor alle belangengroepen binnen de club winst oplevert.

Nu weet ik ook wel dat het niet eenvoudig is om op vriendschappelijke basis een passionele politieke strijd om raadszetels te voeren. Maar onmogelijk is dit niet. Zeker niet wanneer we vriendschap nu eens vervangen door respectvol.

Het moet kunnen dat de 27 leden van de Noordwijkse gemeenteraad gezamenlijk vol passie en heel respectvol met elkaar strijden voor de diverse belangen van alle inwoners. De komende verkiezingen naar de achtergrond en even het gezamenlijk belang voorop.

Natuurlijk niet zonder de noodzakelijke openbare discussies over de verschillende politieke doelstellingen. Maar wel zo dat voor iedereen duidelijk zichtbaar, het gezamenlijk belang de basis is. Een simpel voorbeeld is om eindelijk te komen tot het afwerken van raadsvergaderingen binnen een acceptabele tijd.

Wat niet als gezamenlijk belang kan worden aangemerkt is dat gekozen raadsleden na hun installatie snel even voor zichzelf gaan beginnen. Dat komt de kwaliteit niet ten goede en zorgt voor onnodige verwarring en (tijd)verspilling. De in Noordwijk ooit in het leven geroepen Progressieve Combinatie was om die reden toen een succesvol idee. Op basis van respect samenwerken levert altijd resultaat op waarmee via het grote geheel, juist de kleinere groepen hun belang zien veilig gesteld. Ik pleit van harte voor een nuchtere en op resultaat gerichte eendrachtige samenwerking binnen de lokale politieke club die gemeenteraad heet. Wat uiteindelijk een gezamenlijk en zichtbaar resultaat oplevert waar iedereen met respect en ontzag over spreekt. Het goede voorbeeld van samenwerken gleed deze week dus door iedere brievenbus in Noordwijk.

Meer berichten